İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  Meluncanlar
 


MELUNCANLAR

Son yıllarda Amerika'da Türk olduklarına inanan vegerçek kimlikleri oldukça merak edilen bir grup ortaya çıktı. Sumter County'denülkenin değişik yerlerine dağılmış olan grup. Yüzyılımızın başından berionların Yunan, Portekiz, hatta Arap asıllı oldukları ileri sürülmüş, ancak niçinTürk isimleri taşıdıkları bir türlü izah edilememiştir. Amerika içsavaşlarından itibaren sürekli olarak orduda beyazlarla birlikte savaşan buinsanların sadece renkleri esmer olduğu için zenci kökenli oldukları bile ilerisürülmüştür. O yüzden uzun zaman beyazların okullarına alınmamışlar,haklarını ancak hukuk savaşı vererek mahkemelerde elde edebilmişlerdir.

Bu "Türklerin atalarının içsavaşlar sırasında yardım için oraya gitmiş Osmanlı askerleri veya bir kısımmaceraperestler olması muhtemeldir.Bilindiği gibi Amerika'da yerlilerin yanısıra,dışarıdan gelip kıtaya yerleşmiş pek çok etnik grup yaşar. Ancak yerlilere vediğer gruplara hakim güç Anglo-Saksonlar olmuşlardır. Anglo Saksonlar bu hakimiyetitesis etmek için yerlileri soykırıma maruz bırakmışlardır. Ayrıca kendileri gibiAmerika'ya sonradan gelen birçok grubu da çeşitli yollardan etnik temizliğe tabitutmuşlardır. Bunlardan bir tanesi de Meluncanlar'dır.

 

Meluncan'ın anlamı"lanetli can" veya "Tanrı tarafından terkedilen adam"dır. Arapçakökleri "Melun Cin"dir. Meluncanlar; beyaz, siyah, melez ve Kızılderiliolarak sınıflandırılamazdı. Onlar, yasal açıdan, renksiz insanlar olaraksınıflandırılıyorlardı. Sahip oldukları önemli arazi parçalarına el konuldu;eğitim, oy kullanma ve adli işlem hakları reddedildi ve batı yakasına ya daCarolinas, Virginia, Tennessee, Kentucky ve Batı Virginia dağlarının yükseklerinesürüldüler.

Meluncan toplumununbüyüklüğünün kesin olarak tahminlerin altında olduğu ve sonuçta soylarındangelen kimselerin sayısının önceki tahminlerin çok üzerinde olduğudur. Bundan başkaMeluncan soyundan gelenlerin uğradığı başlıca asimilasyonlar ilk BirleşikDevletler'in nüfus sayımından önce meydana geldiği için, bu önemli Akdeniz veOrtadoğu mirası yazılı kayıtlara alınmadı. Bu, sözlü rivayetlerle, folklörlerle,kültürel delillerle, genetik ve tıpla, antropolojiyle ve yabancı tarih arşivleriyledesteklenmiş bir hikayedir. Buna rağmen birçok Amerikalı tarihçi tarafındangözardı edilmiş ve standart Amerika şecere kayıtlarına göre gerçekte varolmamışbir topluluktur.

Genetik ve Tıbbi Kanıtlar

Meluncan topluluğu üzerineyapılan genetik çalışmalar (gen frekansı), Meluncanlar'la, (Lee Contry, Virginia veHancock Country, Tenesse'den 1969'da alınıp 1990'da tekrar analiz edilen 177 insanörneği) İspanya ve Portekiz'in Galician Dağı bölgesi, Kuzey Afrika (Fas, Libya),Levant (Yunanistan, Türkiye, Suriye) ve Ortadoğu (Kuzey Irak ve Kuzey İran)'dakitopluluklar arasında önemli bir fark olmadığını ortaya koymuştur. Meluncantoplumunda belirlenen hastalıklar içinde; sarkoidosis, Behçet hastalığı,Machado-Joseph rahatsızlığı (Azorean rahatsızlığı) ve Talesemya gibi Akdeniz veOrtadoğu'da yerleşmiş hastalıkları bulunmaktadır.

     ANA SAYFAYA DÖN   

KONUNUN BAŞINA DÖN

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=