İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  Kabardey Balkar (Malkar) Cumhuriyeti
 


KABARDEY BALKAR ( MALKAR ) CUMHURİYETİ

Kuzey Kafkasya'da , Büyük Kafkas sıradağlarınınkuzey eteklerinde Rusya Federasyonu'na bağlı özerk bir cumhuriyettir. Kuzeyinde Rusyafederasyonu, doğusunda Kuzey Osetya, güneyinde Gürcistan, batısında Karaçay-ÇerkesCumhuriyetleri yer almaktadır.

Kuzey Kafkasya'da yaşayan Türkunsurunun en önemli bölümü olan Karaçay ve Malkarlılar'ı birbirinden ayırmak mümkündeğildir. Karaçay ve Malkarlılar'ın esas unsurunu, Bulgar Türkleri, Hazarlar ve KıpçakTürkleri meydana getirmiştir.Türkler'in Orta Asya'dan başlayan Büyük Göçleri sırasındaİdil boylarına oradan Kuzey Kafkasya'ya gelen bu Türkler yüzyıllar boyu bölgede büyükimparatorluklar kurmuş, bir kısmı bölgeye yerleşirken diğer bir kısmı iseBalkanlar ve Avrupa içlerine doğru gitmişlerdir. Bölgede kalan Hun, Bulgar, Hazar, Kıpçak,Avar ve Peçenek Türkleri'nin bugünkü Kafkas Türkleri'nin ataları olduğu yapılantarihî, antropolojik, arkeolojik ve sosyo-linguistik araştırmalarda ortaya çıkmıştır.

Kuzey Kafkasya'da Kuban NehriBoylarına yerleşen bu Türkler, 1223 yılında Cengiz Han ordularının taarruzu ile BüyükKafkas sıradağlarının yüksek zirvelerine çekilerek bugünkü Karaçaylı ve Malkarlılar'ımeydana getirmişlerdir. Yapılan araştırmalar Kıpçak Türkleri'nin Karaçay ve Malkarhalkının esas unsurunu teşkil ettiğini ortaya çıkarmıştır.

Başlangıçta Elbruz Dağı'nındoğusunda Bashan, Çerek bölgelerinde Karaçaylılar'la birlikte yaşayan Malkarlar, XVIncı yüzyılda bölgede Kabar Çerkezleri ile yaptıkları savaş sonrası büyük bir kısmıElbruz Dağı'nın batısına, Kuban Nehri vadisine göç ederek ana kitleden ayrılmışlardır.Başlangıçta birlikte yaşayan iki toplum böylece ikiye ayrılmış, Elbruz Dağınındoğusunda yaşayan Türkler'e Bashan vadisinden dolayı Balkarlı, Batısına göçedenlere de bulundukları yer itibariyle Karaçaylı denmiştir.

Bölgede Karaçaylı Türkler'lebitişik bölgede yaşayan Balkarlı (Malkarlı) ve Karaçaylı Türkler, bu defa daSSCB'nin Türkler'i birbirinden ayırma politikasının kurbanı olmuşlardır. Bu iki Türkboyu Ruslar tarafından birbirinden ayrılmaya zorlanarak Balkarlı TürklerKabardeyler'le, Karaçaylı Türkler ise Çerkesler'le devlet kurmaya zorlanmışlardır.Bunun sonucu bölgede iki ayrı devlet ortaya çıkmış, Balkarlılar'ın Kabardeyler'lekurduğu devlet ise muhtar bölge olarak günümüze kadar gelmiştir. Kabardey-BalkarCumhuriyeti'nin yüz ölçümü 12.500 km2dir. Büyük Kafkas sıradağlarının orta bölgesinigüney sınırları içerisine almaktadır. Bunun için güneyi dağlık, kuzeye doğrugidildikçe ovalık bir görünüm arz etmektedir.

Büyük Kafkas sıradağlarınınen yüksek tepesi olan Elbruz dağı Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti ile hudut teşkiletmektedir. 5.633m. yüksekliğindeki Elbruz dağı en büyük yükseltidir. Bu sıradağlar3.000 m.'den sonra buzullarla kaplıdır. Kuzeye doğru alçalan arazi orta bölgede1000-3000 m. yüksekliğinde yaylalara, daha kuzeyde Terek Nehri ve kollarının meydanagetirdiği geniş ovalara dönüşmektedir.En önemli nehri Terek nehridir. Terek nehri BüyükKafkas sıradağlarının buzulları ile beslenmektedir. Malkadere, Guzdelendere,Baksav-dere, Cbeyan dere, Çerek dere hep bu buzullardan beslenmektedir.
Nüfusu 674.000 olan (1979) Cumhuriyette Balkarlı Türkler 88 binin üzerinde bir yoğunluğasahiptir. Cumhuriyetin Başkenti Nalçık şehri olup, Türkler çoğunlukla dağlık vevadilik bölgeler olan Çerek, Ceğem, Baksan, Malki ve Terek civarında yaşamaktadırlar.

Kendi aralarında Mezengi,Bezingil, Hulamlı, Çezimli, Baksamlı gibi kollara ayrılan Balkarlılar Müslümanolup, Türk dil grubunun Altay koluna bağlıdırlar. Kendilerine Dağlı"Tavlu" da diyen Balkarlılar İkinci Dünya Savaşı'nda Stalin'in kanlı sürgününetabi tutulmuşlar, sürgün yıllarında binlerce şehit vermişler, 1950'li yıllardaaffedilerek ülkelerine dönebilmişlerdir.

     ANA SAYFAYA DÖN   

KONUNUN BAŞINA DÖN

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=