İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  Altay Cumhuriyeti
 


ALTAY  CUMHURİYETİ

Orta Asya'da Asya kıtasının coğrafîmerkezinin hemen kuzeyinde ve Güney Sibirya'da yer almaktadır. Batı'da Kazakistan,kuzeyde Rusya Federasyonu, doğuda Tuva ve Hakas Türk Cumhuriyetleri, güneydeMoğolistan, Doğu Türkistan ve Kazakistan ile komşudur. Türk'ün ata yurdu sayılan butopraklarda Türklüğe sadık öz sakinleri binlerce yıl boyunca Türklükleriniyaşatmışlardır. Bugün Rusya Federasyonuna bağlı özerk bir Cumhuriyettir.
Yüzölçümü 92.902 km2 olan Altay Cumhuriyeti'nin kuzey bölgesi dağlar ve ormanlar,güneyi ise steplerle kaplıdır. Ülkeyi kapsayan Altay dağlarının yüksekliği 4.000m.dir ve buzullarla kaplıdır. Güneyde Beluhka (Üç Sümer) tepesi 4506 m. ile enyüksek zirvedir.

Bunu 4173 m ile Maashei Bazhy (Mahşuoy Bajı) tepesi izlemektedir. En büyük buzul 35km2 yer işgal eden Caan Tacı buzuludur. En önemli nehirleri Katun Nehri ile Telets Koyegölünden doğan Biga nehridir. 7 bine yakın göl bulunan Altay'da en büyük gölTelets Koye (Altın) gölü olup etrafı Taiga ormanları ve yüksek dağlarla çevrili,dünyanın en muhteşem manzaralı gölüdür. 

AltayCumhuriyeti'nde karasal bir iklim hüküm sürmektedir. Soğuk ve kar yağışlı birkış, sıcak ve kurak bir yaz iklimin en belirgin özelliğidir. Tarihçiler, etnologlar,sanat ve kültür tarihçileri ile dil araştırmacılarının Türkler'in Ana yurduolarak kabul ettikleri Altay bölgesinde yapılan arkeolojik araştırmalar, Afanasyova(MÖ 2700-1700) ve Andronova (MÖ 1700-1200) kültürlerinin bilhassa ikincisinintemsilcisi olan ırk brakisefal, savaşçı Türk ırkının prototipi olduğunugöstermiştir.

Çok zengin bitkiörtüsüne sahip olan Altay'da ormanlar ülkenin tamamını kapsamaktadır. Ormanlardadünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bitki türleri mevcuttur. Köknar, sedir, çam,beyaz kavak, aspen ve kuş ağaçları en fazla bulunan türlerdir.
Cumhuriyet nüfusu 198.1 bin olup, halkın s.8'i kırsal alanda, &.2'si kentlerdeyaşamaktadır. 70 yıllık komünist düzende ne kadar başıbozuk varsa buraya sürgünedilmiş olup 38 çeşit millet yaşamaktadır. Nüfusun `'ını Rus'lar, % 31 'iniAltay Türkleri (72.000) %9'unu Kazak Türkleri, Ukraynalı, Almanlar ve diğerlerioluşturmaktadır.
Başkenti Gorno-Altay'dır. 9 idari bölgeye ayrılmaktadır. Müslümanlık,Hıristiyanlık ve Şamanizm dinleri yaygındır. Dilleri Türkçe'dir.

Sanat ve edebiyat çok ileriolup, IV. asrın ünlü ressamı G.I. Grukin Altaylıdır. Geleneksel artistik dans vemüzikholleri çok meşhurdur. Cumhuriyette ana uğraşı ziraattir. 24 bin çiftçibulunmaktadır. Zirai üretimde ana branş çiftlik hayvancılığı olup tarlaçiftçiliği ikinci plânda kalmaktadır. Özellikle ülkenin geçim kaynağını teşkileden hayvancılık ve sebzecilik çok gelişmiştir. Özellikle küçükbaş hayvan ve rengeyiği besiciliği ile balıkçılık, avcılık ve arıcılık yer tutmaktadır. Ülkede192 ortaokul, 3 teknikum ve 1 üniversite bulunmaktadır. Altay Türkçesi ile yılda 37kitap, 1 gazete ve 2 dergi yayınlanmaktadır. Ortaokullarda 35 bin, teknikumlarda 43 bin,ülkenin tek üniversitesinde ise 2600 öğrenci öğrenim görmektedir.

Maden bakımından zenginolan Altay'da demir, kömür, gümüş, kalay, tungsten, bakır ve manganezçıkarılmaktadır. Altay'ın anlamı olan "Altındağ" ülkede bulunan zenginaltın rezervlerinden ismini almıştır.Ana üretim malları ise tül, pamuklu kumaş,elektrik aletleri, elbise, ayakkabı, kereste ve ferrobetondur. Ormancılık gelişmişolup, orman ürünleri imalatı oldukça önemlidir. Başta Rusya Federasyonu olmak üzereJaponya, Yeni Zelanda, Avusturya ve Avrupa ülkeleri ile ekonomik ilişkileriçerisindedir. Turizm ekonomi içerisinde ayrı bir yer tutmaktadır. Orman, dağ, gölve nehirlerin emsalsiz güzelliği ile Altay Cumhuriyeti bir cazibe merkezidir. Devletbaşkanı ve parlamentosu bulunan Altay Cumhuriyetinde Ruslar'ın nüfus üstünlüğüparlamentoya da yansımış olup, Ruslar ezici üstünlüğe sahiptirler.

MÖ III. Yüzyıla kadar kabileler halinde yaşayan halk, MÖ II. Başlarında bölgeyeHun'ların gelmesiyle Hun idaresine girmiş, onu Köktürk'ler, Moğollar ve Çin'lilerizlemiştir. Daha sonra Uygur, Kırgız, Cengiz Han, Çungarlar, Çin-Mançular idaresinegiren Altay, Çin-Rus savaşları sonrası 1865 yılında Rus idaresine girmiştir. 1922yılında Altayskaya, bölgesi olarak teşkil edilmiş, 1948 yılında iseGorno-Nitoyskaya, şeklinde isim değiştirmiştir. SSCB'nin parçalanması ile 1991yılında Özerk Cumhuriyet, 1992 yılında ise Federe Devlet olmuştur.

     ANA SAYFAYA DÖN   

KONUNUN BAŞINA DÖN

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=