İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  Kuzey KIBRIS Turk Cumhuriyeti
 


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

20 Temmuz 1974'de Türkiye'nin gerçekleştirdiğiBarış Harekatı neticesinde yapılan toplumlarası görüşmelerin çıkmaza girmesiyle15 Kasım 1983 yılında bağımsızlığını ilân eden KKTC, Türkiye'nin 60 km güneyindebulunan Kıbrıs adası üzerinde kurulmuştur. Yüzölçümü 3.335 km2'dir. Toplam 9.251km2 olan ada yüzölçümünün 5'i KKTC'ye aittir.
Coğrafî bakımdan düzlükler kapsayan KKTC, Beşparmak dağlarıyla ikiye bölünmekte,güneyinde ise Magosa'dan Lefkoşa'ya kadar uzanan Meserya ovası ile Lefkoşa'dan Güzelyurt'akadar uzanan verimli topraklar uzanmaktadır.

Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı tipikAkdeniz iklimine sahip olan KKTC'nin en sıcak ayları Temmuz, Ağustos, en soğuk aylarıAralık, Şubat göze çarpmaktadır. Yağış ortalaması ise 70 mm. civarındadır.

1996 kesin olmayan sayım sonuçlarınagöre KKTC'nin nüfusu 200.587 olup, km2'ye 59 kişi düşmektedir. Nüfus artışı ise%1.1'dir.

Başkenti Lefkoşa olan KKTC'nindiğer önemli şehirleri Gazimagosa, Girne ve Güzelyurt'tur. Yeşil Ada olarak bütün dünyacatanınan Kıbrıs adasının kuzeyinde yer alan KKTC'inde tarım ve ormancılıkfaaliyetlerine özel önem verilmektedir. Ülkenin W'si tarım arazisidir. Turunçgiller,arpa, buğday, zeytinyağı, patates, havuç, meyvecilik ve sebzecilik gelişmiş olup,sebze ve meyve açısından kendi kendine yeterli hale gelmiştir. Ülkenin kıt sukaynakları göz önünde bulundurularak modern sulama sistemleri kurulmuş, kısıtlı sukaynakları en rasyonel şekilde kullanılmaya çalışılmıştır.

Dağlık alanlarda küçükbaş,çiftliklerde ise büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Arıcılık gelişmiştir.1980-95 yılları arasında 184 binin üzerinde canlı kuzu, 737 canlı dana, 54 binin üzerindecanlı oğlak, 2800 canlı keçi ve 1000 canlı koyun ihracatı gerçekleşmiştir. Ayrıca3000 hektarlık bir alan ağaçlandırılmıştır.

Sanayi fazla gelişmemiş olmaklabirlikte gıda, inşaat ve giyim dallarında oldukça önemli gelişmeler sağlanmıştır.Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler şeklinde sanayi kurulmuş, 1995 yılındaimalat sanayinde tesis sayısı 726'ya çıkmış istihdam edilen kişi sayısı ise11.382'ye yükselmiştir. Lefkoşe, Gazimagosa ve Girne'de organize sanayi bölgelerikurulmuş ve Gazimagosa'da kurulan serbest liman ile bu bölgede şu anda 22 işletme çimentove deri paketleme, araç bakım ve onarımı, konfeksiyon imalatı ve transit ticaretsahalarında faaliyet gösterilmektedir. Elektrik enerjisi üretimi ülke ihtiyacını karşılayacakseviyeye gelmiştir.

Kuzey Kıbrıs tarihi ve turistikyerleri, güzel havası ve temiz çevresi ile turizmde her yıl gelişen cennet bir ülkeolarak karşımıza çıkmaktadır.KKTC'nin gayri safi milli hasılası 767.0 milyon dolarolup, ihracatı 68.5 milyon dolar, ithalatı 330.0 milyon dolardır. (1996 yılıverileri). Ekonomide önem arzeden sektörlerin başında .2 ile ticaret ve sanayi.5 tarım gelmektedir. Fert başına düşen milli gelir 4.156 dolara ulaşmıştır.Ciddibir işsizlik sorunu yaşamayan KKTC'de çalışır nüfus 76.454'dür. Bu nüfus tarım,sanayi, inşaat ve kamu hizmetlerinde yoğunlaşmaktadır.

1963-74 yılları arasında Rumablukası altında olan dış ticaret 1974 Barış harekatından sonra aktivite kazanmış,Cumhuriyetin ilânından sonra da hız kazanarak büyümüştür. Bugün KKTC 70 ülke iledış ticaret yapmaktadır. 1995 yılı itibariyle ihracatın 0'unu Türkiye'ye,T.2'sini Avrupa'ya, ithalatının S.2'si Türkiye'den, '.1 ise Avrupa Topluluğu üzerindenyapmıştır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti dışındaki Türk Cumhuriyetleri ile ticarîve siyasi faaliyetlerini artırma yönünde yoğun çabalar harcanmaktadır. Anayasa 5 Mayıs1985 tarihinde yapılan halk oylaması ile kabul edilmiştir. Çok partili demokratik birsisteme sahip olan KKTC, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne dayalı, lâik ve bağımsızbir devlettir.

Cumhurbaşkanı, başbakanı,bakanlar kurulu ve parlamentosu olan KKTC'nin en büyük sorunu uluslararası tanınmadır.

     ANA SAYFAYA DÖN   

KONUNUN BAŞINA DÖN

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=