İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  Makedonya Turkleri
 


MAKEDONYA  TÜRKLERİ

Kısa bilgi

Nüfus: 97.500
Bulundukları başlıca şehirler :
Üsküp,Manastır, Gostivar, Kalkandelen, Ohri, Resne
Bölgedeki Türk toplulukları bulundukları ülkenin idari yapısına uymaktadırlar.Kosova ve Sancak'ta Türk Demokratik Birliği Hareketi Türkler'i temsil etmektedir.

Tarihçe

Makedonya'dan bir çokkavim gelip geçmiştir. Hunlar, Avarlar, Kumanlar,
Peçenekler ve Osmanlı Türkleri uzun süre bölgede yaşamışlardır.1300 yılındansonra da Anadolu'dan Makedonya'ya çok sayıda Türk göçmen yerleştirilmiştir.1953yılında, Makedonya'da 203 bin Türk yaşarken bu nüfus bugün 97 bin beşyüzeinmiştir.

Ekonomi

Makedonya'da Türklertarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşmaktadırlar.

Siyasi Yapı

Makedonya'da bugün"Türk Demokratik Birliği" kurulmuş ve bölgede yaşayan
Türkleri temsil etmektedir. Makedonya'da Türkçe gazete, dergi yayınlanmakta olup,aynı zamanda Türkçe radyo yayınları da yapılmaktadır.

Eğitim

Makedonya'da Türklerarasında eğitim Türkçedir. Doğu Makedonya'da dört yıllık Türkçe eğitim almahakkı vardır. Halen mevcut ilköğretim kurumlarında 264 öğretmen görevyapmaktadır.Gostıvar'da bir genel lise ve bir meslek lisesi ile Kalkandelen'de birmeslek lisesinde Türkçe öğretim yapılmaktadır. Üsküp'te de bir lise'de Türkçeöğretim verilmektedir. Üsküp ve Manastır Üniversitesinde Türklere çok az birkontenjan ayrılmaktadır. Ülkede ayrıca Türk özel teşebbüsünün açtığı Türkokulları vardır. Makedonya Türkleri bu okullara yoğun ilgi göstermektedir. Ayrıca,Kosova ve Sancak bölgesinde de Türklerin sayısı 2 bine ulaşmıştır. Burada TürklerTürkçe eğitim görmekte olup en çok Priştine kentinde toplanmışlardır.

Makedonya Türkleri.

Eski Yugoslavya toprağı olan Makedonya Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerdir. Çoğu buraya Osmanlı Devleti zamanında yerleşmiştir. 2002 nüfus sayımına göre 77.959 Türk Makdeonya'da yaşamaktadır.

Yerleşim yerleri

Türkler güneybatı bölgesinde Merkez Jupa (Tsentar Jupa, Türkçe de resmî diller arasındadır) ve Plasnitsa (Plasnica) belediyelerinde nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktadır. Ayrıca Vrapçişte (Vrapčište)'de, daha az sayıda Manastır (Bitola), Gostivar, Kırçova, Kalkandelen (Tetovo), Resne, Valandova'da da yaşamaktadır. Türk toplulukları bulundukları ülkenin idari yapısına uymaktadırlar. Üsküp (Makedonca: Skopje / Arnavutça: Shkupi) gibi büyük kentler, Struga ve Ohri gibi turistik yerlerde de Türk esnafları mevcuttur.

Tarih

1389'da Osmanlı Devleti'nin bölgeyi fethetmesi ile Türkleşmeye başlamıştır. 1453 İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in isteğiyle Anadolu'da bulunan Karamanoğullarının büyük bir bölümü Üsküp ve bugün adı Tetova olan Kalkandelen bölgesine yerleştirilmiştir. 1900 ve 1910 senelerinde ve Balkan Savaşları döneminde bu bölgelerde bulunan Türkler'in çoğu İstanbul'un Ümraniye, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Pendik, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa gibi yerlerde yaşamaktadırlar. Bugün bile Üsküp ve Kalkandelen şehirlerinde de Türkler vardır.

Siyasi Yapı

Makedonya'da bugün "Türk Demokratik Partisi", "Türk Hareket Partisi" ve "Türk Milli Birlik Hareketi" kurulmuş ve bölgede yaşayan Türkleri temsil etmektedirler. Makedonya'da Türkçe gazete, dergi yayınlanmakta, aynı zamanda Türkçe tiyatro ile radyo ve televizyon yayınları da yapılmaktadır. Filoloji Fakültesi dahilinde de bir yüksek eğitim kurumu olarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü de çalışmaktadır.

     ANA SAYFAYA DÖN   

KONUNUN BAŞINA DÖN

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=