İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  Kuzey Osetya (Alanya) Federe Cumhuriyeti
 


KUZEY OSETYA FEDERE CUMHURİYETİ

Kuzey Osetya (Alanya) Federe Cumhuriyeti

Yüzölçümü :
8.000 km2
Nüfusu : 650.000
Başkenti : Vladikafkas

Kafkasların kuzeyinde , Rusya Federasyonunabağlı özerk bir cumhuriyettir. Oset dilinde "Alan", Gürcüce"Owsethi", Rusça "Osetinski" ve Almanca "Ossen" diye adlandırılanOsetler, M.Ö. 7-8.yy.dan itibaren Hunların baskısı üzerine Kafkasya'ya sığınmışbir topluluktur.

Çinlilerin Aso dedikleriAlanlar (=Alen'ler=Osetinler) ilk asırda Doğu Avrupa'ya girmişler ve Don Nehri'nin şarkındayani, Alanya Sarmatiyesi'nde yerleşmişlerdir. Sarmat'lara dahil olan coğrafyadaAlan'lar Don Nehri'nin şarkındaki Sarmat kabileleri arasında gösterilir. Buna nazaranAlan'ları Sarznat camiasına mensup bir unsur olarak kabul ve Sarmatların bir kademesitelâkki etmek uygun düşer.

Zamanla Alanlar İçKafkasya'yı (yani Kuban Nehri ile Hazar Denizi arasındaki bölgeyi ) kaplayan bir genişlikve nüfuz kazandı. Fakat sekenesinin büyük kısmını yabancı (Alan olmayan) unsurlarteşkil eden Alan'lar ve müstakil bir idareye kavuşamadılar. Bu sebeptendir ki,seyyahların ve muharrirlerin Alan'ların mıntıkaları, vaziyetleri ve mahiyetleri hakkındakimüşahedelerinde ve bundan mütevellit kanaatlerinde farklı değerlendirmeler vardır.

Fakat Alanların Kafkasya'da yerleşebilmişolan kısımları varlıklarını muhafaza ettiler. Bugün bir Kafkas unsuru olarakKafkasya'da yaşamakta olan Digur'leri Alan'ların(Osetlerin) bir bakiyesi olarak kabuledebiliriz. Kuzey Osetya'daki Rus yerleşimi 1784'te Vladikafkas kalesinin işgaledilmesinden sonra başlar.Bugün Kuzey Osetya'da 6 şehir ve 6 küçük yerleşim alanıvardır. Ülkenin özellikle alçak yamaçlarında ve Mozdok yakınlarında yapılansulama ile buğday, mısır, patates, kenevir ve meyve yetiştirilmektedir. Daha yükseklerdeise koyun ve sığır besiciliği yapılmaktadır.

     ANA SAYFAYA DÖN   

KONUNUN BAŞINA DÖN

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=