İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  Savsat
 


ŞAVŞAT

 

ŞAVŞAT


Şavşat Artvin'in bir ilçesidir. Türkiyenin en doğusundaki ilçelerinden biridir. İlçe çoğunlukla Kıpçak Türküdür. Azda olsa Meydancık taraflarında Gürcü köyleride vardır.

TARİHÇE

1877 - 1878 Osmanlı Rus savaşı sonrasında Artvin, Ardanuç ve Borçka ile birlikte Çarlık Rusya’ya bırakılan İlçe, Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk Ordusunun 1920 yılında Sarıkamış’ı ve Gümrü’yü alması sonrasında imzalanan Gümrü Anlaşması ile çizilen doğu sınırlarımız içinde kalmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına imzalanan bu ilk anlaşma ile Doğu sınırlarımız çizilmiş oluyordu. Türk Ordusu Kars’a yerleşirken henüz Ardahan-Şavşat, Artvin, Ardanuç ve Borçka çevreleri Gürcü işgalinde bulunuyordu. İngilizlerin Batum’dan çekilmesi sonrasında İlçe Gürcüler tarafından işgal edilmiştir.

COĞRAFİ DURUM


Şavşat, doğuda Ardahan il merkezi ile Hanak İlçesi, kuzeydoğuda Posof İlçesi, güney ve güney batıda Ardanuç, batıda Artvin Merkez ve Borçka İlçesi, kuzeyden de Gürcistan Devleti ile çevrilidir.

1.317 kilometrekarelik dağlık ve engebeli bir arazi üzerine yayılmış bulunan Şavşat İlçesinin dört yanı yüksek dağlarla çevrilidir. 3.537 metreye yükselen Karçkal Dağları, ilçenin batı ve kuzeybatı yönünü sınırlandırır. Kuzeyde 2.250 metre yükseklikteki Sivritepe (Arsiyan) dağları ile 3.000 metreyi aşan Cin dağları bulunmaktadır. Doğuda Ardahan-Artvin sınırlarını teşkil eden Yanlızçam dağ sinsilesinden 2.650 metre yükseklikteki Sahara Dağları, Güneyde ise 3.050 Metreyi bulan Karagöl dağları vardır.

İlçenin rakımı minimum 950 metre, maksimum ise 1800 metredir. İlçe Merkezin rakımı 1100 metredir. Türkiyenin en güzel ilçelerinden biridir.

Şavşat ilçesi Akarsu bakımından zengindir. İlçede çok sayıda buzul gölü bulunmaktadır. Bu göller nispeten küçük göllerdir. Göllerin en büyüğü Karagöl dağlarında bulunan ve bu dağa kendi adını veren Karagöl’ dür. Bol miktarda alabalık bulunan gölden sulama amaçlı olarak yaralanılmaktadır. Meşeli Köyü orman içi mevkiinde Milli parklar kapsamı içerisinde bulunan ikinci bir karagöl mevcut olup piknik, mesire yeri özelliğine sahiptir. Pınarlı köyü yakınlarında Balık Gölü, Arsiyan yaylasında ise Kız Gölü, Boğa Gölü ve Koyun Gölü isminde göller bulunmaktadır.

İlçe dahilinde şifalı maden suları mevcuttur. Bunlardan Çermik-Çoraklı Köyü sınırları içerisinde bulunan sıcak su kaplıcası romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir.

İlçede Karadeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş iklimi hakimdir. Yüksek rakımlı olan yerlerde kışlar çok uzun sürer. Bu bölgelerde kasım ayında başlayan kar yağışları nisan ayı ortalarına kadar sürer.

İlçe bitki örtüsü bakımından zengindir. Zengin iğne yapraklı ormanlar mevcut olduğu gibi alçak rakımlı yerlerde yapraklı ağaçlara da rastlamak mümkündür.

Şavşat, Artvin İlinin doğusunda, 42 derece 10 dakika ile 2 derece 30 dakika doğu meridyenleri ve 41 derece 06 dakika ile 41 derece 25 dakika kuzey paralelleri arasında bulunur. İlçenin doğusunda Ardahan İli, güney ve güneybatısında Ardanuç İlçesi, batısında Artvin Merkez ve Borçka İlçesi, kuzeyinde de Gürcistan Devleti bulunmaktadır.

Yüzölçümü 1.317 km2. olan ilçenin İl Merkezine uzaklığı 65 kilometredir. Dağlık ve engebeli bir arazi üzerine yayılmış bulunan Şavşat İlçe merkezinin dört yanı yüksek dağlarla çevrilmiştir. 3.537 metreye yükselen Karçal dağları, batı ve kuzey batı yönünü sınırlandırır. Kuzeyde 2.250 metre yükseklikteki Sivritepe (Arsiyan) dağları ile 3000 mt. yi aşan Cin Dağları bulunmaktadır. Doğuda 2.650 metre yükseklikteki Sahara dağları, güneyde ise 3.050 metreyi bulan Karagöl dağları vardır.

İlçeye bağlı köylerin kuruluşu rakım bakımından 950 ile 1.800 metre arasında değişmektedir. İlçe Merkezinin rakımı 1.100 metredir.

Şavşat ilçesi akarsu bakımından zengindir. İlçede karagöl adıyla anılan birkaç tane göl bulunmaktadır.Çevrede bulunan göllerin en büyüğü Karagöl dağlarında bulunan ve bu dağa kendi adını veren Karagöl’dür. Bol miktarda alabalık bulunan gölden, sulama amaçlı olarak da yararlanılmaktadır. Meşeli Köyü orman içi mevkiinde Milli parklar kapsamı içerisinde bulunan ikinci bir karagöl mevcut olup piknik, mesire yeri özelliğine sahiptir.

İlçe dahilinde şifalı maden suları mevcuttur. Bunlardan Çermik Köyünde bulunanı romatizmal hastalıklara çok iyi gelmektedir.

İlçede Karadeniz iklimi ile Kara iklimi arasında bir geçiş iklimi hakimdir. Yüksek rakımlı yerlerde kışlar çok uzun sürer. Bu yörede kar, kasım ayı ortalarından nisan ayı ortalarına kadar kalır.

İlçe bitki örtüsü bakımından zengindir. Zengin orman alanları mevcut olduğu gibi alçak rakımlı yerlerde her türlü geniş yapraklı ağaçlara da rastlanır.

İDARİ YAPI

Şavşat ilçesi 27 Şubat 1921 tarihinde Ardahan Sancağına bağlı olmak üzere ilçe haline getirilmiş, 7 Temmuz 1921 tarihinde de Artvin İline bağlanmıştır. İlçenin Merkez Belediyesi ile Meydancık Belde Belediyesi mevcut olup Merkez Belediyeye bağlı 3 mahalle, Meydancık Belde Belediyesine bağlı 4 mahalle bulunmaktadır. İlçenin toplam 61 köyü, topografik yapının engebeli oluşu nedeniyle dağınık bir yerleşime sahiptir. Köy ve mahalleleri ile birlikte toplam 150’ye yakın yerleşim yeri mevcuttur. Devlet Yönetimi ile halk arasında iyi bir diyalog olup İlçe halkı Kanunlara bağlı ve saygılıdır

EKONOMİK YAPI

Şavşat, Artvin’in diğer ilçelerinde olduğu gibi engebeli araziye sahip bir ilçedir. İlçede, tarımsal arazilerin sınırlı olması, sanayi tesislerinin bulunmaması, başlıca diğer sektörlerin de gelişmemiş olmasının sonucu olarak istihdam olanakları yetersiz kalmaktadır. Gelişime uygun potansiyeli bulunan turizm sektörünün ilçe ve il ekonomisine katkısının artırılması amaçlı çalışmalar sürdürülmektedir.

İlçe ekonomisi büyük ölçüde tarımsal üretime dayalıdır. Tarımsal üretim, ağırlıklı olarak, geleneksel aile tipi işletme yapısı şeklinde görülür. İlçe ekonomisinde önemli yeri bulunan hayvancılık, giderek azalan bir trend izlemektedir. 61 köyü bulunan ilçede, 16.037 adet büyükbaş ve 12.535 adet de küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

Hayvancılık açısından son derece elverişli imkanlara sahip ilçede, hayvancılığın teşvik edilmesi amaçlı çalışmalar sürdürülmekte olup, bu kapsamda yönlendirme ve kamusal destekler sağlanmaktadır.

Şavşat büyük ve küçükbaş hayvancılık yanında arıcılık açısından da son derece uygun koşullara sahiptir. Arıcılık alanında da üreticilere, kamusal imkanlar dahilinde teşvik ve yönlendirme desteği sağlanmaktadır.

Başlangıcında, Çoruh havzasında uygulanan seracılık-örtü altı yetiştiriciliğinin iklim koşullarının uygunluğu ve çiftçilerden gelen talepler üzerine il genelinde yaygınlaşması ile Şavşat’ta da seracılık faaliyetlerine başlanılmıştır. 1997 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı parasal desteği ile başlatılan seracılık faaliyetleri yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda amaçlanan yeni istihdam alanlarının yaratılması, tarımsal üretimde çeşitlilik ve verimin sağlanması hedefine ulaşılmıştır.

1.317 kilometrekare yüzölçümü bulunan ilçenin tarım arazisi varlığı 175.696 dekar, sulu arazisi 54.840 dekar, kuru tarım alanı 120.856 dekar, mera alanı 364.166 dekar, orman alanı 552.565 dekar ve kültür dışı arazi de 224.573 dekardır. İlçenin tarım arazileri genellikle çayır olarak değerlendirilmektedir.

İlçede yetiştirilen başlıca ürünler patates, armut, elma, ayva, erik, kiraz, kızılcık ve cevizdir. Ancak bu ürünler az miktarda geleneksel yöntemlerle yetiştirilmektedir.

İlçede Tarım kesimi ile Esnaf kesimine kredi sağlayan Ziraat Bankası bulunmaktadır.

SPOR

Şavşat ileçesinde Şavşatspor Kulübü bulunmaktadır. GSİM tarafından semt spor sahası yapılmaktadır. Şavşatspor Kulübü Faaliyetleri: Futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, hentbol, briç, atletizm'dir.

     ANA SAYFAYA DÖN   

KONUNUN BAŞINA DÖN

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=