İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  Borcka
 


BORÇKA

 

BORÇKA


Borçka: Artvin ilinin bir ilçesidir. Batısı Hopa, güneyi Artvin ve Murgul, doğusu Şavşat, kuzeyi ise Gürcistan Cumhuriyeti toprakları ile sınır oluşturan ilçenin denizden uzaklığı 36 kilometre ve rakımı 125 m.dir. İlçeye bağlı 1 Belediye, 4 Mahalle ve 36 köy vardır. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı verilerine göre toplan nüfusu 27.654’dür. İlçe merkezinin nüfusu 9.008, köy nüfusu ise 18.646 kişidir.

TARİHÇE

M.S. 576 yılında itibaren Bizanslılar, sonraları Emeviler ve Hazar Türkleri’nin egemenliğine giren ilçe, Büyük Selçuklu Devletinin kurulmasından sonra Selçuklu topraklarına katıldı(1063). Borçka ve çevresi Yavuz Sultan Selim’in Trabzon Valiliği döneminde Osmanlı egemenliğine girdi. 1877-78 Osmanlı Rus Harbinden sonra Kars, Ardahan, Artvin ve Batum’la birlikte Borçka da Rus yönetimine bırakıldı. 30 Ekim 1918 Tarihinde imzalanan Mondros Antlaşması’ndan hemen sonra Batum, Artvin, Borçka ve çevresi İngilizlerce işgal edildi. İngilizlerin ayrılmasından sonra bölgeye Gürcüler girdi. Gürcülerin hakimiyeti 9 Şubat 1921 yılına kadar sürdü. Borçka ve çevresi 1921 yılında düşman işgalinden kurtularak 7 Mart 1921’de Anayurda kavuşmuş oldu

COĞRAFİ DURUM

Karadeniz bölgesinin doğu ucunda, Artvin-Hopa yolu üzerinde, Çoruh Nehrinin kıyısında şirin bir yerleşim yeridir. Karlı dağların, gür ormanların, yatakları derin hırçın akarsuların yarattığı vahşi güzelliğe sahip olan ilçenin, İl Merkezine uzaklığı 32 km.dir.
Batısı Hopa, Güneyi Artvin ve Murgul, Doğusu Şavşat, Kuzeyi ise Gürcistan Cumhuriyeti toprakları ile sınır oluşturur.

Karadeniz kıyısından uzaklığı 36 km., rakımı 125 metre olan İlçenin topraklarının büyük bir bölümünü sarp ve geçit vermeyen dağlar kaplamıştır. Çoruh Vadisi bu dağlık bölgeyi ikiye ayırmıştır. Dağlar çoğu yerde geniş vadi oluşumlarına olanak vermeyecek şekilde yüksektir. Söz konusu coğrafi yapı, tarıma elverişli toprakların geniş alanlara yayılmasını engellemiştir. Ova olarak nitelendirilebilecek alanlar mevcut değildir.

İlçe topraklarının büyük bir bölümünü doğu karadeniz sıra dağlarının doğu uzantısı kaplar. İlçenin doğusunda Çoruh Vadisinin kuzeyinde yer alan en önemli kabartı “Karçal Dağı”dır. (3414m) Çoruh Vadisinin güneyinde yer alan “Balıklı Dağı” “Cankurtaran Geçidi” ile geçit verir. Bu dağların uzantısı olarak yer alan irili ufaklı tepeler, ilçe topraklarının engebeli görünümünü sağlar.

Dağ ve tepeleri ayıran derin vadiler, debi ve rejimi yüksek olan akarsu yataklarını oluşturur. İlçenin en büyük vadisinde akan Çoruh Nehri, Artvin topraklarına Erzurum sınırlarından girer, Borçka’da Murgul, İçkale, Deviskel derelerini ve nihayet Aralık deresini alarak Muratlı köyüne geçer ve Gürcistan Cumhuriyeti sınırlarına girerek yurdumuzu terkeder.

İlçenin önemli gölü, Aralık köyü yakınlarında bulunan ve alanı 50.000 m2 olan “Karagöl” dür. Gölün çevresi ormanlık olup eşsiz doğal güzelliğe sahiptir. Karçal Dağları eteklerinde bulunan “Yıldız Gölü” ilçenin ikinci gölünü meydana getirir.

Borçka İlçesinde Karadeniz İklimi hakimdir. Yaz ve kış mevsimlerinde bol yağış ve ılık hava egemendir.

Bitki örtüsünü ağaçlar ve meralar teşkil eder. Meralar daha çok vadi tabanlarındadır. Dağların vadiye bakan yamaçları ladin, köknar, çam ağaçlarının oluşturduğu orman denizi ile süslenmiştir. Yüksek kesimlerde ise bu ağaçlara meşe, kestane, kızılağaç gibi yapraklılar karışır. Orman gülleri, orman altı bitkileri ve eğreltiler ormanlık alanlarda dikkati çeker.

İDARİ YAPI

Borçka İlçesi 7 Temmuz 1921 tarihinde İlçe oldu. 26 Haziran 1926 Tarih ve 877 sayılı Kanunla Bucak haline getirildi. Bilahare 28 Mayıs 1928 Tarih ve 1288 Sayılı Kanunla yeniden İlçeye dönüştürüldü. İlçeye bağlı 36 köy vardır. İlçe merkezinde toplu yerleşim olmasına karşın köylerinde arazi yapısının dağlık olması nedeniyle dağınık yerleşim hakimdir. Her köyün bağlısı olarak birden çok mahallesi bulunmaktadır.

     ANA SAYFAYA DÖN   

KONUNUN BAŞINA DÖN

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=