İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  ARTViN DESTANI
 
                                   
           

           

A R T V İ N .. D E S T A N I

Ey! Sevgi ve özlemleriyle,yüreğimi kor-kor yakan
Kainat Güzeli,

Sen ,Başındaki Karbeyazı O, müstesna ve muhteşemTacınla,

Yalnızçam,ın, Kaçkar,ın, Karcal,ın,
Kükürt ve Gül Dağları,nın,

Çadır Dağı,
Balık Dağı ve Alaca Dağlar,ın gizemli coğrafyasında,

Şavşat,ın, Ardanuç,un, Yusufeli,nin,
Borçka,nın, Hopa,nın, Arhavi, nin ,

Karadeniz ve Kafkasların ,
nadide motiflerinden oluşan giyisilerinle,

Sen eşsiz güzelliğinle Evrende rakipsiz ve teksin!

Karadeniz, in mavi-yeşil tonlarından mamül etollarınla, .

Belini saran,Deli Çoruh , damgalı altın kemerinle,

Işıl ışıl parlayan , Deriner , adlı yeni gerdanlığınla,

Sahibi olduğun zengin doğal ve tarihi mücehveratlarınla,

Sen, güzelliklerine, güzellikler katıyorsun.

Yeni gerdanlığının setini oluşturan , takılarını da takdığında,

Yurdumun en güzeli, şüphesiz ki sen olacaksın.

Ve onlarca Yurdum güzelleri arasından, Ey! varlığı ile, beni ,yaşatan,

özlemleriyle ,yüreğimi ,yakan güzel ,Artvinim,

Senin; bu kendine özgü karizmatiğin,

ve eşsiz güzelliklerin nedeniyle,

Ozanlar, şairler , ezelden ebede,

Her zaman sana sevdalanmışlar,

Edebi dünyamızda , senin için şiirler yazan,

Türküler yakan,Besteler yapan , onlarca saygın üstadlar,

Fahri, Firaki, Muhibbi, Bulani,
Meraki, Yesari, Huzuri,Sıtki,ler,

Arifi,Abdulmecit Tokdemir, Serveri,
Asferi, Yarımi,Rıfai,Kaynari,ler,

Pervani,Şirini,Gülzaroğlu,Figani,Şerifi,
Dilari,Zuhuri,Efkari,Keşifi,ler,

Dildari,Deryami,Efkari,Mudami,
Zarrafi gibi ölümsüz ozan ve şairler,

Tekin Erer,Galp Erdem,Adil Özder,
Barlas Kuntay,Babür Ardahan,lar,

Dünya Artvinliler Vakfı Başkanı Ömer Ayık,lar,
Taner Artvinli,ler,

Ve burada adlarını dile getiremediğim yüzlerce Şair ve Yazarlar ,

Salt senin aşk ve sevdanla yazmış ve yaşamışlar.

Ebediyende Senin kutsal aşk ve sevdanla yaşayacaklar.

Ardanuçlu,Ferhat ile Şirin de,

Böylesi bir saygın aşk ve sevdayla efsaneleşmişler.

Prof.Dr.Hakkı Dursun Yıldız

Mehmet Ural,Talat Dinç,İsmet Arslan,Bahattin Çaloğlu,

Muammer Yazar,Mazhar Budak,Ömer Özgün,Nahit Doğan,

Gökyiğitler,Gündüz Akıncı,
Ali Rıza Çarmıklı senin sevdalılarındı.

Zülfi Livaneli,Aydın Karasüleymanoğlu,
Cemal Tansı,Edip Tansı,

Türker Gündüz,Şahver Karasüleymanoğlu
Hasan Müderrisoğlu,

Alim Uygur,İsmail Temel,Veysel Bilir,
Ömer Demirci,Yüksel Sezgin,

Aytekin Halvaşi, Rıdvan Şengün,
Seracettin Yazan, Mühittin Aliz

,Adil Yazar,Tuncer Özyer,İlhan Avcı,Ömer Kamil Doğan,

Serkan Güzel,Tevfik Ataselim,Cengiz Zengin,Kadir Halvaşi,

Ve naçizane ben, Şecaattin ZENGİNOĞLU, gibi,

Yüreği senin sevdanla,vatan ve millet aşkıyla çarpan evlatların,

Kalbi senin aşk ve özleminle tutuşan nice yazarlar,ozanlar,Şairler,

Sanayiciler,Sanatkarlar,Bürokratlar,İş ,ilim ve bilim adamları,

Senin varlığınla eserler vermeye,destanlar yazmaya devam edecektir.

Yurdumuzun dört bin yanında yer alan evlatların,

Senin evladın olmanın bilinci ve gururu içerisine ,

Devasa eserlere imza atmaktalar ve ulus katında yükselmektedir.

Kutsal ve onursal Yeşil Artvin’;imizin çalışkan ,başarılı evlatları ,

Ülke ve ulusumuza hizmetler vermeye devam edeceklerdir.

Senin sıcaklığınla, senin özlemlerinle,senin varlığınla,

Zira,Senin evladın olmanın bilinç ve gururu ile yaşamak;

Artvinli olmak, hepimizin temel övünç kaynağıdır.

Ayrı bir zenginlik,ayrı bir değerdir.

Hasan Fehmi Paşa, Hüseyin Hüsnü Paşa, Rıza Paşa,lar,

Mehmet Emin Dinç, Osman Nuri Efendi,Koman Paşa,lar,

Osman Bayraktar,Neşat Eminağaoğlu,Org.Hikmet Paşalar

Yedi Mart zaferlerini kazanan onlarca kahraman Atalarımız,

Yalnızca senin varlığın ve özgürlüğün için kılıç kuşanmışlar.

Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz,

En mukaddes varlıkları olan canlarını, Kanlarını,

Mubarek bedenlerini,Senin aziz varlığın için vermişler…;

Kahraman Atalarımız ,
Muazzez bedenlerini,senin için feda etmişler.

Can pahasına ,
senin bir çakıl taşını bile hiç kimseye vermemişler.

İnançla, Sadakatle, kararlılıkla,
namüsait koşullarda seni korumuşlar.

Hepside senin gibi, tarihin altın sayfalarını süsleyerek ebedileşmişler..

Ve senin gibi hepsi de abideleşmiş ve ölümsüzleşmişlerdir.

Binlerce,İlim,Bilim,
Kültür,San,at,İş,Devlet ve Siyaset Adamlarımız,

Us,lar,Okar,lar,Tüzün,ler,Sami Muş,lar,
Ali Zırh,lar,Bulca,lar,Behlül,ler,

Akyüz,ler,Noyan,lar,Kurtkan,lar,
Erem,ler,Kansu,lar,Ali Çoruh,lar,

Kazancıoğlu,Gigin,ler,Güney,ler,
Ali Rıza,lar, Zihni Ural,lar,Önal,lar,

Dr.Mecit Bumin,ler,Hilmi Çeltikçi,ler,
Yaşar Gümüşel,ler,Nihat Ata,lar,

Saffet Eminağaoğlu ,
Osman Sabit Avcı,lar,Özdemir,ler,Vezir Suner,ler,

Prof.Dr.Hakkı Dursun Yıldız'lar,

Dr. Eyup Doğan,lar ,
Turgut Altunkaya,lar,Fehmi Alparslan,lar,Erdem,ler,

Mustafa Ronalar,Naci Budak,Özdemir,
Bahattin Çaloğlu,Bahattin Altun,lar,

Ekinci,ler,Hatınoğulu,Aksakal,Hatınoğlu ,
Çorbacıoğlu ve Yıldız,lar

Gökyiğit,ler,Nurettin Çarmıklı,lar,
Nedim Cihanlar,Lider İnşaatlar,

Cinerler,Yalçın,lar,Hızır,lar,Niyazi Doğru,lar,

Ve adlarını burada sayamadığım onlarca evlatların ,

Senin adınla,senin kimliğinle çalışmışlardır.

Yeni nesiller,artan aşk ve sevdayla seni;
ileri çağlara taşıyacaklar.

Çünkü sen,yaşlandıkça güzelleşen,
Güzelleştikçe gençleşen,

Gençleştikçe muhteşemleşen müstesna ve mukaddes bir Vatansın.,

Bırakda senin gibi kutsal bir vatan için binlerce yürek yansın.

Yeter ki Yüce Tanrım sana ebedi hayatiyetler versin.

Bizi sensiz,seni bizsiz bırakmasın.

Senin namus,şeref,şan,en büyük onur saydığın Şanlı Bayrak,

Ebediyen ufkunda,kalelerinde,mukaddes bedeninde dalgalansın.

Hiç kuşkun olmasın ki; koşullar ne olursa olsun,

Zamanlar, ne zaman olursa olsun,

Sana uzanacak hain eller anında kırılacaktır,

Sana yan bakacak kem gözler, derinden oyulacaktır,

Ey sevdası yüreğime sığmayan Aziz Vatan,

Muhteşem ve Mukaddes Yeşil Artvin,im;

Zengin dil, tarihi ve kültürel varlıklarınla,

Cami ile Kiliseyi, bir arada yaşatan , İşhan,ın la,

Demokratik,laik, çağdaş, uygar hoşgörünle,

Ve bu şahsına münhasır karizmatik yapınla,

Sen gönlümde, daha da güzelleşiyorsun ,

Zira sen, yurdum güzellerinden çok farklı bir güzelisin.

Seni öylesine derin bir aşkla seviyorum ki Artvin’;im,

Kalbime sığmıyor, yüreğimden taşıyorsun.

Her an, her yerde kalbimde, tüm benliğimde yaşıyorsun.

Salt kalbimde, kafamda değilsin sen,

Damarlarımda da, cansuyum ,olarak dolaşıyorsun ,

Biliyor ve duyuyorum.

Sen bize diyorsun ki,

madem Artvini bu ölçeklerde seviyorsunuz,

O, halde neden benden,yani Artvin,den uzaklarda yaşıyorsunuz ?,

Bu soruyu bize sormakta çok Haklısın.

Fakat sen, bir gerçeği bilmiyorsun!...

O gerçek de şu dur benim Güzel Artvinim:

Her Artvinli,nin yüreğinde,aslına uygun, orijinlikte,

Birer Artvin yaratıp inşa edilmiştir,

Sen;yüreklerde yüksen bu gizemi bilmiyor ve göremiyorsun.

Seni, yüreklerimizde inşa ettiğimiz İşte bu eşsiz Vatanda,

Kalbimizin derinliklerindeki,
Artvin,imizde , yaşıyor ve yaşatıyoruz...

Zira ben, Variyant dan İzmir Körfezi,ni ,izlerken ,

Efkartepesi,nden Korzul,u, izler gibiyim.

Keza,rengi şaraplaşmış ,İzmir Körfezi,ni,

Deli Çoruh ,diye seviyor ve seyrediyorum.

Körfezde yer alan köprüleri, üst geçitleri,

Horhorun Köprüsü ,olarak görüyorum.

Hatta ben, ,Variyant,dan Yamanlara, doğru baktığımda,

Senin bana, Salkımlıdan ,göz kırparak baktığını görüyorum.

Sahradan, Bilbilan ,dan, Tortum ,dan, Kafkasor dan,

Papart,tan,Hatila,dan gülümseyerek el sallayışını izliyorum.

İzmir-Sahilevleri,nde yüreğimde ki , Şenköy,ü , yaşıyorum.

Çatalkaya ,ya ,Kafkasör ,özlemiyle bakıyorum.

Sözün kısası her yerde seni görüyor ve seni yaşıyorum…,

Temiz havanın, soğuk ve berrak sularının özlemini yudumluyorum.

Ayakkabılarımı söken çamurlarının unutulmaz anılarını ,

Kutsal bedeninde yatan ve yaşamakta olan neslim,in hasretini,

“;Sancakkalede, yüreğimde yarattığım , Artvin,imle ,gideriyorum.

Nevar ki zaten Seni, her gittiğim yere taşıyorum.

Zira, ben nerde isem, sen ordasın ,

Sen nerde isen, ben, de oradayım.

Salt ben değil,tüm ,
Artvinli evlatların ,genci-yaşlısı hepimiz aynıyız.

Özlemlerin en içten,yürekten olan , motifleriyle, süslediğimiz,

Ve Kalplerimiz de anıtlaştırdığımız Güzel Artvin,imizi,

Tüm İlçe ,Köy , belde ve mezralarıyla,

Kalbimizde inşa ettiğimiz Yeşil Artvin,e taşıdık.

Seni ve tüm değerlerini orada yaşıyor ve yaşatıyoruz.

Sen,Kalplerimizin derinliklerinde abideleştin.

İliklerimize kadar işledin,ruhumuzla bütünleştin.

Etle kemik gibiyiz hepimiz seninle,

Biz yaşasak da Artvinliyiz,ölsek de Artvinliyiz.

Yedi Mart zaferlerini, kazma- Kürekle, kazanmış
Ulus,un nesliyiz biz!

Biz nerde yaşarsak yaşayalım, hangi koşullarda olsak olalım

Gönlümüzde,Ruhumuzda daima Artvin ve

Artvinlilik ruhu yaşayacaktır.

İşte bu nedenle,Papart,ı,
Hatila,yı, Barhal,ı, Sarp,ı,Kemalpaşa,yı,

Çifteköprü,yü,Deviskel,i, Mersevan,ı,
Macahel,i, Maraditi, Manatba,yı,

Borçka,yı,Murgul,u, Göktaş ı,
Maden i,İrsa,yı,Melo,yu, Ersis,i, öğdem,i,

Yusufeli,ni,İşhanı,ı,Hod,u,
Şavşat,ı,Arsiyan,ı, Cankelek,i, Cindağı,nı,

Sahara,yıTaşlıyayla, yı,
Yayla şenliklerini,pancarcıyı,Yöresel düğünleri,

, Ilıca,yı, Çoraklı,yı, Atalar,ı,
Şalcı,yı, Saylıca,yı, Kayadib,ni,

Cevizli,yi, Ciritdüzü,nü, Veliköy,ü,
Yoncalı,yı, Pınarlı,yı, Koyunlu,yu,Napşit,i,

Meşeli,yi, Karaköy,u, Kocabey,i, Yavuzköy,ü,
Düzenli,yi, Kireçli,yi,Buçe,yi,

Karaağacı,Çamlıca,yı,

Çayağzı,nı,Çiflikköyü,nü,Tepeköy,ü,Kurudere,yi, Küplüce,yi,

Dutlu,yu, Eskikale,yi, Erikli,yi,
Meydancık,ı, Oba,yı, Elmalı,yı, Armutlu,yu,

Şartul,u ,Çiftehan,ları,Hanlı,yı,
Söğütlü,yu,Kılıçkaya,yı,Caratı,Sirtoba,yı,

Kamparna,yı,papilat,ı,kordelit,i,çukalvat,ı,
emenyat,ı,pilarget,i, Derbent,i,

Lome,yi,Kavak,ı,Sugören,i,isina,yı,
ciha,yı,Gördabağları,nı,Üçpınarlar,ı,

Cehennemderesi,ni,Karagöl,ü,Boğa gölü,nu,
Kız gölü,nü,çermiklerini,

Kaplıcalarını,tüm şıfalı sularını,
şarıl,şırıl akan çağlayanlarını,

Coşkulu- coşkusuz akan derelerini ,
yüreğimizdeki,Artvinimiz,e,taşıdık.

Deli Çoruh,aynı hırçınlığı ile
onlarca sorunlarıyla içimizde çağlamaktadır.

Zira Deli Çoruh ,
artık mecrasında deli-deli akamayacak,coşamayacaktır.

Horhorun Köprüsüne tomruklar yığılamayacaktır.

Fakat ,Deli Çoruh,yüreğimizdeki ,
Artvin,imiz, de coşacak ve taşacaktır.

Burada adlarını arz edemediğim köy ve tüm değerlerimizi de taşıdık.

Şavşat,Ardanuç, Yusufeli,
Borçka,Murgul, Hopa ve Arhavi,nin,

Tüm Köy ve beldelerini bağı ile bahçeleriyle,
bayırı,çayırı ile taşıdık.

Onları Yüreğimizdeki
Artvin,in en muhteşem yerlerine yerleştirdik.

Sen bundan böyle, seni saran dağların ,
coğrafyasında ,değilsin artık.

Sen;yüreklerimizde inşa ettiğimiz ,özlem dolu coğrafyalardasın,.

Seni oraya taşıdık, artık orada varsın,orada yaşayacaksın.

Bu özlem yüklü coğrafya,nın haritaları,
salt yüreklerimize çizilmiştir.

Bu haritalar,Hiçbir boyutta ki kağıt,a sığdırılamayacak boyuttadır.

Bu nedenle öz be öz Artvin kökenli olmayan kimseler
bu çizimi yapamaz.

Artvinli olmayan bireyler
bu haritanın kutsiyet ve gizemini asla bilemezler.

Leziz sebze ve meyvelerini,
yöresel nefis yemeklerini,Yağını,çiçek balını,

Kaymağını,Kuymağını,Alabalıklarını, hamsi ve odun kebaplarını,

Hamur tatlılarını,Laz böreklerini,
Peynir eritmeni,Kavurmalı pidelerini,

Yöresel çorbalarını, tamaz,ını, pestil,ini, pekmez,ini,

korava,nı, furuc,unu Turşularını,
pilekiyi,cacvileri,sacayağı,kara fırınlarını,

Tüm mutfağını,karizmatik ve otantik değerlerini,

Sana özgü mahalli renklerini,

Halını,Kilimini,cecimini,şalını,ev ve el sanatlarını,

Yüreklerimizde ki, müstesna Artvin,imize, taşıdık.

Bedeninde yer alacak on bir barajınla sen atide çok değişeceksin.

Yeni nesiller sana bu yeni çehren ve güzelliklerinle aşık olacaklar.

Sen dünkü ve bugünkü halinle,

Gelecekteki güzelliklerinin özlem ve hayalleriyle,

Tüm Artvinli evlatlarının yüreklerinde yaşayacaksın.

Kafksor,da güreşen boğaların böğürtülerini,

Çoruh,ta rafting yapanların çığlıklarını,

Tarla ve çayırlarda çalışan çiftçilerin tırpan seslerini,

Bağ ve bahçelerden gelen çapa seslerini,

Köy yollarında gıcırdayan kağnıların hüzünlü nağmelerini,

Okullarda koşturan , cıvıl-cıvıl çocukların çığlıklarını,

Fabrikalarda çalışan işçilerin sızan alın terlerini,

Dar yollarda akrobasi yapan şoförlerin çilesini,

Çoruh nehrinde yol alan, tomrukların çarpışmalarını,

Velhasıl, kuzuların, kuşların seslerini ,

Artvin,i,Artvinli,yi, kendisine özgü o, otantik şivesiyle,

Atabarı,nı, delihoron,u oynayanların naralarını ,

Hatta,er meydanlarında kapışan
Artvinli pehlivanların peşrevlerini,

Halk meclislerinde atışan ,
Ozanlarımızı, da sazları ve sözleriyle,

Yüreğimiz,deki, Mukaddes ve muhteşem Artvin,imize, taşıdık.

Tüm bu varlık ve güzelliklerini, içimizdeki

Artvin,imiz de anıtlaştırdık.

Ege,nin en nadide beldesi, güzel İzmir,de,

Yüreklerinde birer Artvin inşa etmiş olan evlatların ,

Senin nadide çiçeklerinle süsülenmiş olan Kalplerini,

Tüm özlem ve sadakatleriyle sana sunmaktadırlar.

Bak dinle, İstanbul,a, İzmit,e, Sakarya,ya, Bursa,ya bak!

Ankara ya Aydın,a, Amasya,ya,Tokat,a, Samsun,a bak.

Ordu,ya, Antalya,ya, Adana,ya, Muğla,ya, Konya,ya, bak!

Yurdumuzun dört bir yanına bak ve dinle…,

Tüm Artvinliler,kalb-i bağlılıklarını,
sana olan özlemlerini haykırıyorlar.

,93 harbinde, senin mukaddes kucağından koparılan, evlatların,

İçleri seninle dolu ,yüreklerini,
bu gün sana sunmaktan onur duymaktalar.

Gönül bahçemizden sunduğumuz
nadide çiçeklerimizi kabul edin lütfen.

Bu gün her zamankinden daha çok olark,

,Artvinli,lik ruh ve heyecanın ,yeniden şahlanması ihtiyacımız var.

Ulusal bütünlüğümüz,bekamız,yarınlarımız adına ilgine ”;muhtacız…;

Ne olur sım-sıcak bağrında bizleri bir ve bütün tutarak yaşamamızı sağla.

Her şeyden önce bu gün birlişk ve bütünlüğe gereksinimimiz var.

Heyecandan,yüksek sesle ,çok güzelsin,çok değerlisin,diyemedim.

Tüm dünyaya ;seni ,canımdan çok sevdiğimi, haykırsam istiyorum.

Özlem ve sevginle yüreğimde yükselen aşk ateşinin gücünü,

Yüreğimde derinleşen sevginin boyutlarını haykırmak istiyorum.

Çünkü seni, anlatılmaz kutsal bir tutkuyla seviyorum.

Sana aşığım,sana sevdalıyım,sana vurgunum , eşsiz güzel Artvin’;im.

Senin muhteşem,dokunu, gizemli ,kokunu“; hiç bir yerde bulamadım.

Soyum, sopum, güldüğüm ve ağladığım günlerim hep sende yaşarlar.,

Lakaplarıyla andığım ve çok sevdiğim çocukluk arkadaşlarım,

Misafirperver, cefakar ve vefakar,
şen, şakrak hemşehrilerim,Köylülerim,

Kağnıyı devirdiğim yollar, koyunları kurda kaptırdığım ormanlar,

Atımı uçurduğum geçitler, toplarken düştüğüm meyve ağaçları,

Çocukluğumda koşuşturduğum mahalle ve yerler senin kucağındalar.

Okuma-yazma öğrendiğim okullar,

Ufkumu açan eli öpülesi öğretmenlerim,

Farklı mevsimleri bir arada yaşatan iklimler,

Salt sende var, sende yaşarlar.

Seni, işte böylesine kutsal ,
derin bir özlem ve tutkularla seviyorum.

Nitekim seni yaşadığım her yere taşıyor, yaşıyor ve yaşatıyorum.

Şimdiye değin, seni ve taşıdığın tüm değerlerini,

Sevgi ,sevdam ve özlemlerimizin boyutlarını,

Senin varlığının , hayatiyetimizdeki yerini,

Tam olarak anlatmaya gücüm yetmedi.

Fakat acziyet içinde de olsa naçizane bir anlatımla ,

Sana olan tutku,sevgi,saygı,bağlılık ve sadakatımızı,

Bu destanla dile getirip anlatmaya çalıştım.

hal-i durumumuzu, size arz etmeye özen gösterdim.

Şimdide, biraz eğlenmek,gülmek mutlu olmak istiyorum .

Zira bugün 7 Mart ,bizim kurtuluş bayramımız…,

Mukaddes bedeninizden düşmanları kovduğumuz tarihi bir gün.

Deli horon, düz horon, Ata barı,
coşkusu ile bu günü, kutlamak istiyoruz.

Hadi Artık Çal Zurnayı , Sofu Usta!

Sarıçiçeği…çal,

Şişir Tulumu, Nurettin Usta,

Sen de ,düz horonu ,çal!...

Konuştur Kemençeyi, Hızır Usta!,

deli horonu,çal!...

Vur Davula,Osman Usta, vur!,

Vur ki yürekler, hoplasın!

Herkes ,Atabarı,nı, nam-ı diğer Artvin Barını oynasın…,

Sende, Üfle Neyi, Cabbar Usta!…,

Gençler Şeyh Şamil,i oynasın…,

Çek Barbaşını, Baydar Osman!,

Tevfik Ataselim,Seyfettin,Metin Genç, Tüccar Remzi Abi,

Haydi Herkes Barbaşına…,

Oynayın Artvinli Hemşehrilerim ,

Coşkuyla hep birlikte halay çekip oynayın…,

Şavşat,lım,Ardanuç,lum,Yusufeli,lim,Borçka,lım,

Hopa,lım,Arhavi,lim,Murgullum hep birlikte oynayın…,

Bugün, Bizim, Destanlar Yaratıp, Tarihler Yazdığımız,

Yedi Mart Kurtuluş Bayramımızın ,Onursal Günüdür, .

Hepimize Kutlu Olsun.

Bu Onurlu Günün Gururunu Hep Birlikte Paylaşırken,

Ne Artvini, Ne Artvinliyi,

Nede bu Zaferleri Kazanan, Kahraman Atalarımız, Unutmayalım.

Yaşadığımız ve var olduğumuz sürece;

Hayatiyetlerimizde,her zaman ve her yerde;

Artvini, Artvinliliği

7 Mart Kurtuluş Bayramımızı,

Yükselen Ulusal Ortak Değerlerimizi, coşku ile Yaşatalım.

Bu Değerleri, Borçlu olduğumuz ,Yeni Nesillere”; taşıyalım.

Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk,ü

Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak,ı,

General Kazım Karabekir,i,

Adları bilinen ve bilinmeyen Aziz Şehitlerimizi ,

Kahraman Gazilerimizi,Yüce Atalarımızı,

Minnetle,şükranla,saygı ve sevgi ile anarak onları yaşatalım.

Aziz ruhlarını,kutsal emanetlerini ileri uygarlıklara taşıyalım.

Ebediyen el ele,gönül gönül,e olalım

Mutlu,huzurlu,güvenli ve sağlıklı olarak yaşayalım..

Dedemiz ,Türkbey,den bu güne değin uzanan tüm süreçler de,

Bu süreçlerden ileri uygarlıklara uzanan yeni süreçlerde,

ATATÜRKÇÜLÜK ÜLKÜSÜ,NUN ORTAK PAYDASINDA,

Laik,demokratik, çağdaş ,güçlü ülke ve Ulus Olarak,

Avrasya,nın, Kafkasya,nın,Önasya,nın müşfik kollarında,

Nam-ı diğer ,AZİZ ANADOLU,NUN, mukaddes kucağında,

İleri uygarlıkların zirvesinde ki”; SEÇKİN YERİMİZ,İ, alalım.

Bu onursal ulusal mefkure yolunda ilerlerken,

Yüce Atamızı,Aziz Şehitlerimi,Kahraman Gazilerimizi,

Büyük Ulusumuzu,Derin tarihimizi,ulusal değer ve varlıklarımızı,

Çağın ve ulusumuzun yükselen değerlerini,

Artvin,i,Artvinli olmanın onurunu yücelterek ilerliyelim.

İleri uygarlıkların Ufkunda yükselirken ,

Bu ulusal olgu ve hasletlerimizi daha da güçlü kılalım.

Ulusça yükselen sesimiz ve haykırışımızla*

Aziz Atalarımızı ve Yüce Ulusumuz,u

İleri uygarlıkların zirvesinden selamlayalım.

Ne mutlu bu ulusal mefkure yolunda yürüyen nesillere,

NE MUTLU ARTVİNLİYE…

NE MUTLU ARTVİNLİYİM DİYEBİLENE…;

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…

Şecaattin ZENGİNOĞLU

     ANA SAYFAYA DÖN   

KONUNUN BAŞINA DÖN

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=