İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  DERS CALISMA ORTAMI NASIL OLMALI
 


Ders Çalışma Ortamı Nasıl Olmalı

* Çalışmak için masasının başına geçen bir öğrencinin zihnini dağıtan etkenler ya dışarıdan gelir ya da kişinin kendi zihninden kaynaklanır. Bu sebeple çalışma ortamının belirli özelliklerde olması, öğrenmeyi kolaylaştırır.

* Herkes için geçerli olabilecek bir çalışma modeli ortaya koymak mümkün olmasa da çalışma ortamının düzenlenmesi konusunda konsantrasyonu en yüksek noktada tutmaya yönelik bazı temel kurallar söylenebilir.

Çalışma Ortamı:

Yapılan araştırmalara göre, insanlar soğuk ve kuru günlerde daha iyi düşünüyorlar ve öğreniyorlar. Böyle bir hava, yüksek basıncın olduğu zamana denk gelir.Hava basıncı insanların davranışlarını etkiler. Ayrıca Tokyo’lu araştırmacılar alçak basıncın etkili olduğu günlerde insanların daha unutkan olduğunu ve zor öğrendiğini saptamışlardır.

* Bir çalışma köşesi en az üzerinde yazı yazılabilecek bir masa ve yanında çalışma sırasında el altında bulunması gerekli kitapların, notların, kalemlerin vb.malzemelerin konabileceği ilâve bir alandan oluşur.

* Eğer mümkünse çalışma odasş özel olarak düzenlenmelidir.Çalışma masası camın hemen yanında olmamalıd›r.
Bu şekilde yazın sıcaktan kışın soğuktan daha az etkilenilecektir.
* Çalışan kişinin gölgesi çalışma masasının üstüne düşmemesi için çalışma masası ışk durumuna göre ayarlanmalıdır.
* Çalışma odası belirli aralıklarla havalandırılmalıdır.
* Ders çalışma davranışı ile çalışma masası arasında şartlı bir çağrışım bağı kurmak faydalıdır. Siz çalışma masasını ders dışı amaçlar için kullanırsanız (yemek yeme, uyuma, bilgisayar oynama vs.) bir süre sonra ders çalışmak için ne zaman masanın başına otursanız aklınıza bunları yapmak gelecektir. Bu yüzden masayı sadece ders için kullanıp her görüşte ders çalışmayı çağrıştıran bir uyarıcı haline getirmek gerekir.

Sandalye

* Ders çalışırken kullanılan sandalye veya koltuğun dik ve hafifçe sert olması daha doğrudur.
* Sandalye, çalışmanıza engel olacak kadar rahatsızlık verici de olmamalıdır.

Sessizlik
* Çalışma ortamı sessiz olmalıdır. Ders çalışırken çok sık görülen davranış müzikle ders çalışma alışkanlığıdır.
* Bu konuda “Ben müzikle daha iyi çalışıyorum” şeklinde düşünüyor olabilirsiniz.
Ancak yapılan araştırmalar göstermektedir ki, insan beyni aynı anda birden fazla
uyaranı alabilmesine raşmen sadece tek noktaya odaklanabilir.
* Odanıza asacağnız resim, poster, afiş vb. dikkatinizin dağılmasına neden
olacağından ders çalışma etkinliğinizi düşürecektir


VERİMLİ DERS ÇALIŞMAYI ENGELLEYEN  ŞEYLER

Gözlerinizi yapamadıklarınıza çevirmek,

Müzik eşliğinde çalışmak,

Zorlanılan derslerin dışlanması,

Aşırı kaygı(güvensizlik),

Yatarak(uzanarak)çalışmak,

Çalışma anında hayallere dalmak,

Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak,

Çalışmayı tamamlamadan bırakmak,

Arkadaşlara “hayır!” diyememek,

Televizyona takılıp kalmak,

Dersler,konular hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak,

Düzenli tekrarlar yapmamak,

Plansız, programsız çalışmak,

Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak,

Zamanı denetleyememek,

Yanlışlardan ders almamak,noksanları gidermemek,

Sınav bilgi ve tekniklerini yeterince bilmemek,

Motivasyon noksanlığı, isteksizlik.

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=