İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  KURANI KERiMiN SURELERiNiN AYET SAYILARI HANGi SURE NEREDE iNDiRiLMiSTiR HANGi SURE kACINCI CUZDEDiR
 


Kuranı Kerim Surelerinin Ayet Sayıları, Hangi Sure Nerede İndirilmiştir, Hangi Sure Kaçıncı Cüzdedir
1] Fatiha Suresi, 7 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 1. cüzdedir.
2] Bakara Suresi, 286 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 1. cüzdedir.
3] Al-i İmran Suresi, 200 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 3. cüzdedir.
4] Nisa Suresi, 176 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 4. cüzdedir.
5] Maide Suresi, 120 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 6. cüzdedir.
6] Enam Suresi, 165 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 7. cüzdedir.
7] Araf Suresi, 206 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 8. cüzdedir.
8] Enfal Suresi, 75 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 9. cüzdedir.
9] Tevbe Suresi, 129 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 10. cüzdedir.
10] Yunus Suresi, 109 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 11. cüzdedir.
11] Hud Suresi, 123 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 12. cüzdedir.
12] Yusuf Suresi, 111 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 12. cüzdedir.
13] Rad Suresi, 43 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 13. cüzdedir.
14] İbrahim Suresi, 52 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 13. cüzdedir.
15] Hicr Suresi, 99 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 14. cüzdedir.
16] Nahl Suresi, 128 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 14. cüzdedir.
17] İsra Suresi, 111 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 15. cüzdedir.
18] Kehf Suresi, 110 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 15. cüzdedir.
19] Meryem Suresi, 98 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 16. cüzdedir.
20] TaHa Suresi, 135 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 16. cüzdedir.
21] Enbiya Suresi, 112 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 17. cüzdedir.
22] Hac Suresi, 78 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 17. cüzdedir.
23] Müminun Suresi, 118 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 18. cüzdedir.
24] Nur Suresi, 64 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 18. cüzdedir.
25] Furkan Suresi, 77 ayettir,http://www.tualimforum.com/images/nkt.jpgMekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 18. cüzdedir.
26] Şuara Suresi, 227 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 19. cüzdedir.
27] Neml Suresi, 93 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 19. cüzdedir.
28] Kasas Suresi, 88 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 20. cüzdedir.
29] Ankebut Suresi, 69 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 20. cüzdedir.
30] Rum Suresi, 60 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 21. cüzdedir.
31] Lokman Suresi, 34 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 21. cüzdedir.
32] Secde Suresi, 30 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 21. cüzdedir.
33] Ahzab Suresi, 73 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 21. cüzdedir.
34] Sebe Suresi, 54 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 22. cüzdedir.
35] Fatır Suresi, 45 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 22. cüzdedir.
36] Yasin Suresi, 83 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 22. cüzdedir.
37] Saffat Suresi, 182 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 23. cüzdedir.
38] Sad Suresi, 88 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 23. cüzdedir.
39] Zümer Suresi, 75 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 23. cüzdedir.
40] Mümin Suresi, 85 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 24. cüzdedir.
41] Fussilet Suresi, 54 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 24. cüzdedir.
42] Şura Suresi, 53 ayettir, Mekke şehrindehttp://www.tualimforum.com/images/nkt.jpgindirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 25. cüzdedir.
43] Zuhruf Suresi, 89 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 25. cüzdedir.
44] Duhan Suresi, 59 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 25. cüzdedir.
45] Casiye Suresi, 37 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 25. cüzdedir.
46] Ahkaf Suresi, 35 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.
47] Muhammed Suresi, 38 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.
48] Fetih Suresi, 29 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.
49] Hucurat Suresi, 18 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.
50] Kaf Suresi, 45 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.
51] Zariyat Suresi, 60 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.
52] Tur Suresi, 49 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.
53] Necm Suresi, 62 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.
54] Kamer Suresi, 55 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.
55] Rahman Suresi, 78 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.
56] Vakıa Suresi, 96 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.
57] Hadıd Suresi, 29 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.
58] Mücadele Suresi, 22 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.
59] Haşr Suresi, 24 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.
60] Mümtehine Suresi, 13 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.
61] Saf Suresi, 14 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.
62] Cuma Suresi, 11 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.
63] Münafikun Suresi, 11 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.
64] Tegabun Suresi, 18 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.
65] Talak Suresi, 12 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.
66] Tahrim Suresi, 12 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.
67] Mülk Suresi, 30 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.
68] Kalem Suresi, 52 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.
69] Hakka Suresi, 52 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.
70] Mearic Suresi, 44 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.
71] Nuh Suresi, 28 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.
72] Cin Suresi, 28 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.
73] Müzzemmil Suresi, 20 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.
74] Müddessir Suresi, 56 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.
75] Kıyame Suresi, 40 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.
76] İnsan Suresi, 31 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.
77] Mürselat Suresi, 50 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.
78] Nebe Suresi, 40 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
79] Naziat Suresi, 46 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
80] Abese Suresi, 42 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
81] Tekvir Suresi, 29 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
82] İnfitar Suresi, 19 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
83] Mutaffifın Suresi, 36 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
84] İnşikak Suresi, 25 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
85] Büruc Suresi, 22 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
86] Tarık Suresi, 17 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
87] Ala Suresi, 19 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
88] Gaşiye Suresi, 26 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
89] Fecr Suresi, 30 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
90] Beled Suresi, 20 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
91] Şems Suresi, 15 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
92] Leyl Suresi, 21 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
93] Duha Suresi, 11 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
94] İnşirah Suresi, 8 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
95] Tin Suresi, 8 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
96] Alak Suresi, 19 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
97] Kadir Suresi, 5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
98] Beyyine Suresi, 8 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
99] Zilzal Suresi, 8 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
100] Adiyat Suresi, 11 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
101] Karia Suresi, 11 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
102] Tekasür Suresi, 8 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
103] Asr Suresi, 3 ayettir, Mekkehttp://www.tualimforum.com/images/nkt.jpgşehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
104] Hümeze Suresi, 9 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
105] Fil Suresi, 5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
106] Kureyş Suresi, 4 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
107] Maun Suresi, 7 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
108] Kevser Suresi, 3 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
109] Kafirun Suresi, 6 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
110] Nasr Suresi, 3 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
111] Tebbet Suresi, 5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
112] İhlas Suresi, 4 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
113] Felak Suresi, 5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
114] Nas Suresi, 6 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=