İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  KAHRAMANLIK SiiRLERi
 


KAHRAMANLIK ŞİİRLERİ

BU VATAN KİMİN?

 

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

 

Tutuşup kül olan ocaklarından,

Şahlanıp köpüren ırmaklarından,

Hudutta gaza bayraklarından

Alnına ışıklar vuranlarındır.

 

Ardına bakmadan yollara düşen

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Cepheden cepheyi soranlarındır.

 

İleri atılıp sellercesine

Göğsünden vurulup tam ercesine,

Bir gül bahçesine girercesine,

Şu kara toprağa girenlerindir.

 

Tarihin dilinden düşmez bu destan,

Nehirler gazidir, dağlar kahraman,

Her taşı yakut olan bu vatan,

Can verme sırrına erenlerindir.

 

Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil

Bu sevgi bir kuru ifade değil,

Sencileyin hasmı rüyada değil

Topun namlusundan görenlerindir ...

 

~ Orhan Şaik GÖKYAY  ~

EĞİLME! 
 Zincirin altınsa da hattâ, koparıp kır! 
Susmak ne demekmiş, yere göğe haykır! 
 
Vicdân bile duymaz, çıkmazsa bir âhı, 
Sessiz kölelerdir, yaratan binbir ilâhı. 
 
Elbet put olurlar, öpülen eller, etekler, 
Elbet öpen oldukça, olur öptürecekler! 
 
Hürriyet, o en son şerefindir, onu satma! 
Bir Tanrı yeter, kendine bin Tanrı yaratma! 
 
İnsanda ki dört tane ayak devrini bilme! 
Mahvolsa eğilmezdi baban, sen de eğilme!..  
 MİTHAT CEMAL KUNTAY   
 
KALK YİĞİTİM! 
 Kalk yiğitim, yine dağbaşını duman aldı.
Parçalandı bir kıtanın toprakları,
Aslan payını aslan olmayan aldı..
Kalk yiğitim, yine dağbaşını duman aldı.
 
Tulgalı, tulgasız başlar alayı,
Kanadlı, kanadsız kuşlar..
Aşılmamış dağlar, çıkılmamış yokuşlar..
 
Dağları, taşları, akar sularıyla,
Şu tanıdık toprakta
Bir büyük dünya parçası
Fatihini aramakta.
 
Dünyayı ahretten ayıran
Duvarları yık da gel,
Ay doğar gibi, gün doğar gibi
Şu kıpkızıl ufuktan çık da gel!
 
Kalk yiğitim, yine dağ başını duman aldı.
Parçalandı bir kıtanın toprakları;
Aslan payını aslan olmıyan aldı..
Kalk yiğitim, yine dağbaşını duman aldı... 
 ARİF NİHAT ASYA
 TÜRK 
 Yurdumuzun dostuna dost, düşmanına düşmanız, 
Bizi sorun tarihlere, biz nasıl kahramanız. 
 Göz dikilmez bu vatana, yan bakılmaz bayrağa, 
Kahramanlar nesliyiz biz, Oğuzun soyundayız.
 Biz cihâna karşı durduk, 
Ezdik düşmanı, yere vurduk.
 Karşımızda secde etti, en kavi düşman bile,
Kim bilir, kaç gazaya şahit oldu bu yerler?
 Destan oldu savletimiz*, azmimiz, dilden dile,
Bize, "Yılmaz, korku bilmez, arslan oğlu Türk" derler.
 
Biz cihâna karşı durduk, 
Ezdik düşmanı, yere vurduk...
 AHMET MUHİP DIRANAS 
VATAN 
 Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur,
Köylü anlar manasını namazdaki duânın.
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'ân okunur.
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüdâ'nın.
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!
 
Bir ülke ki toprağında başka ilin gözü yok,
Her ferdinde mefkure bir, lisan, âdet, din birdir.
Meb'üsânı temiz, orda Boşolar'ın sözü yok,
Hududunda evlatları seve seve can verir;
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!
 
 Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye,
San'atına yol gösteren ilimle fen Türk'ündür;
Hirfetleri birbirini daim eder himaye;
Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk'ündür,
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!
 ZİYA GÖKALP
 
ZAFER 
 Anneler dindiriniz gönlünüzün yasını, 
Düşman kanıyla sildik palamızın pasını, 
Yeniden çizmek için vatan haritasını, 
Kandan ve kıyametten bir sahneye çevirdik, 
Gökleri çatırdayan bir vatan parçasını.
 
 
Anneler ağlamayın dönmeyenlerinize, 
Vatan katillerini getirdik işte dize, 
Dumlupınar üstünde yol ararken denize, 
Çöktü savletimizden* düşmanla dolu dağlar, 
Gökler genişleyerek Akdeniz geldi bize!
 
 
Biz taze kanlarını hürriyetine katan, 
Bir nesliz, ülkemizde biziz yegâne sultan, 
Tanyeri nur alıyor muzaffer alnımızdan.. 
Karşımıza çıkmayın Akdeniz dalgaları, 
Yolumuzu bekliyor yekpare ana vatan!
 KEMALETTİN KAMU
 
 AKINCI 
 Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik; 
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
 
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! 
Bir yaz günü geçtik Tuna' dan kafilelerle..
 
Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. 
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.
 
Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla, 
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla..
 
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de, 
Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!
 
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, 
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
 YAHYA KEMAL BEYATLI


 


CENGE GİDERKEN 
 Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur; 
Sinem, özüm ateş ile doludur. 
İnsan olan vatanının kuludur. 
Türk evladı evde durmaz, giderim. 
 
Muhammed'in kitabını kaldırtmam; 
Osmancık'ın bayrağını aldırtmam; 
Düşmanımı vatanıma saldırtmam, 
Tanrı evi viran olmaz, giderim. 
 
Bu topraklar ecdadımın ocağı; 
Evim, köyüm hep bu yerin bucağı; 
İşte vatan, işte Tanrı kucağı. 
Ata yurdun, evlat, bozmaz giderim. 
 
Tanrım şahit, duracağım sözümde; 
Milletimin sevgileri özümde; 
Vatanımdan başka şey yok gözümde. 
Yâr yatağın düşman almaz, giderim. 
 
Ak gömlekle gözyaşımı silerim; 
Kara taşla bıçağımı bilerim; 
Vatanımçin yücelikler dilerim. 
Bu dünyada kimse kalmaz, giderim...
 MEHMET EMİN YURDAKUL
 
 TÜRK OĞULLARINA 
 Düşman yine öz yurduna el attı, 
Mezarından Ata'n kılıç uzattı, 
Yürü diyor, hakkı zulüm kanattı, 
Attilâ'nın oğlusun sen unutma!
 
Medeniyet deme, duymaz, o sağır; 
Taş üstünde taş kalmasın durma kır: 
Kafalarla düz yol olsun her bayır, 
Attilâ'nın oğlusun sen unutma!
 
Koş, Plevne yine al bayrak taksın, 
Gece gündüz Tuna suyu kan aksın, 
Yaksın kahrın, bütün Balkan'ı yaksın; 
Attilâ'nın oğlusun sen unutma!
 ZİYA GÖKALP
 
ZAFER TÜRKÜSÜ   
Yaşamaz ölümü göze almayan, 
Zafer göz yummadan koşana gider. 
Bayrağa kanının alı çalmayanın, 
Gözyaşı boşana boşana gider.
 
Kazanmak istersen sen de zaferi, 
Gürleyen sesinle doldur gökleri. 
Zafer dedikleri kahraman peri, 
Susandan kaçar da coşana gider.
 
Bu yolda herkes bir, ey delikanlı! 
Diriler şerefli, ölüler şanlı. 
Yurt için dövüşen başı dumanlı, 
Her zaman bu şandan, o şana gider...
 FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL  
 

TÜRKÜM TÜRK OĞLUYUM BEN


Daha tarih evveli, Altaylarda at süren,

Bayrağım tek başım dik, Türk’üm Türk oğluyum ben.

Vatan ve Bayrak için düşünmeden can veren.

Bayrağım tek başım dik, Türk’üm Türk oğluyum ben.

 

 

Türklük mertlik dürüstlük, özü doğru sözü bir.

Türk’lük güçtur kuvvettir, düşmez dilinden tekbir.

Tarih ezel ebedi, Sancağı bir Bayrak bir

Bayrağım tek başım dik, Türk’üm Türk oğluyum ben.

 

 

Asya’dan Avrupa’ya Hunlar Oğuzlar biziz.

Silinmez Tarih yazan, Fatih Yavuz’lar biziz.

Koca Seyit’ler gibi nice yağızlar biziz.

Bayrağım tek başım dik, Türk’üm, Türk oğluyum ben.

 

 

Okuyan yazan bilir, Tarih bizi pek tanır.

Geçmişten geleceğe, Türkün yüzü ak tanır.

Hele Türk’e dokunan, Türkü daha çok tanır.

Bayrağım tek başım dik, Türk’üm, Türk oğluyum ben.

 

 

Türk adını vermiştir Tanrı bize gafiller,

Türkün kucağında siz sakal yonan sefiller.

Türk’e dil uzatanlar, kesilecek o diller.

Bayrağım tek başım dik, Türk’üm, Türk oğluyum ben.

 

 

Türk’ün Başı eğilmez, dünya bunu biliniz.

Bilmeyen varsa eğer, Tarihten ders alınız.

Türk’le dost geçininiz, ağlamayıp gülünüz.

Bayrağım tek başım dik, Türk’üm, Türk oğluyum ben.

 

Orhan YILDIZ

   
 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=