İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  ETKiN VATANDAS
 


ETKİN YURTTAŞ

Devlet veya kurumların geleceklerini belirlenmesinde yönetiminde olmasa bile rol oynayan, devlete ve topluma olan sorumluluklarının bilincinde olan birey.

Örnek bir vatandaş nasıl olmalıdır

Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayıp, Thttp://www.frmartuklu.net/images/smilies/nokta.gifChttp://www.frmartuklu.net/images/smilies/nokta.gif Kimlik Belgesi bulunan herkes, devlete vatandaşlık bağıyla bağlıdırhttp://www.frmartuklu.net/images/smilies/nokta.gif Yani, Türk vatandaşıdırhttp://www.frmartuklu.net/images/smilies/nokta.gif
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Türk vatandaşlarının devlete karşı bir kısım sorumlulukları vardırhttp://www.frmartuklu.net/images/smilies/nokta.gif Bunun yanında, bir kısım hakları da vardırhttp://www.frmartuklu.net/images/smilies/nokta.gif

Vatandaşlık Hak ve Görevleri
1- Kanunlara Uymak
2- Vergi Vermek
3- Askerlik Yapmak
4- Seçimlere Katılmak (Hem hak hem de görevdirhttp://www.frmartuklu.net/images/smilies/nokta.gif)
Bunlar dışında Yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, özel yaşamın gizliliği hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, seyahat hakkı, dilekçe hakkı, konut dokunulmazlığı hakkı gibi bir çok hak'a sahiptirhttp://www.frmartuklu.net/images/smilies/nokta.gif

Toplumda iyi bir vatandaş nasıl olmalı

Vatandaş Olma Bilinci :

Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır. Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir.

Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri:

*Demokrasi eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak.

*  Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak.

*  Yasalara titizlikle uymak.

 *  Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak şiddetten yana değil barıştan yana olmak.

*  Her türlü ayrımcılığa karşı olmak.


Vatandaş Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları:

*  Seçme ve seçilme hakkı

*  Vergi vermek

*  Askerlik yapmak

*  Kanun ve kurallara saygılı olmak

Bir ülkede vatandaşlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmezlerse şu sorunlar ortaya çıkar:

* Yönetim dürüst bilgili çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz. Yöneticiler halkı temsil edemez.

*  Devlet ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez. Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. İçte düzeni dışta bağımsızlığı koruyamaz

*  Ülke bütünlüğü bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer.    

*  Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır. İnsan hakları korunamaz. Bazı kii ve gruplara ayrıcalık tanınır.

Millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil duygu ülkü tarih kültür ve çıkar birliği olan insan topluluğudur.

 

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=