İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  EGLENCE
 


Eğlence

Eğlendiriş, eğlendirme işi; sinema, spor, dans ve eşeysellik gibi insanların eğlenmek için kullandıkları unsurların görsel ve sesli yapımlarına verilen ad. TDK'ya göre eğlenceli yapımların oluşumunu sağlayan ekonomik sektöre ise eğlence işleyişi denir. Bir güldürü filmi, spor karşılaşması veya cinsellik içeren yapımlar eğlenceli yapımlara örnek olabilir. Bir filmin veya görselin eğlenceli yapım olabilmesi için ön koşul yapımın bireyler tarafından eğlendirici olarak görülebilmesidir. Eğlenceli yapımlar temel olarak eşeysellik içeren ve öncül (geleneksel) eğlenceli yapımlar olmak üzere ikiye ayrılır. Dünya genelinde Vivid Eğlenceli Yapım gibi büyük eğlenceli yapım şirketleri vardır.

Köken bilgisi

TDK Türkçe sesli sözlükte "eğlendirme işi" olarak geçmektedir.  Yani bireyi eğlendiren unsurların uygulanma biçimine denir.

Öncül eğlenceliler

Canlandırma

Özellikle çocuklar için etkileyici bir eğlenceli yapımdır. Gerçek yaşamdaki unsurları benzetimleyerek değişik tonlamalarda yeniden oluşturur. Bunun içindir ki olağanüstülük ve görsel zenginliği fazladır.  Son zamanlarda canlandırmalar yalnız çocuklar tarafından değil yetişkinler tarafından da ilgi çekebilmektedir. Özellikle Şirek gibi yapımlar sayesinde bu ilgi sağlanmıştır.

Sinema ve tiyatro

Sinema ve tiyatronun diğer eğlenceli yapımlara göre olanakları daha fazladır. Özellikle göstermeye bağlı sanatlar olduklarından, sinemada oyun alanında her türlü oynayışı yapma olanağı vardır. Ayrıca, sinemanın izleyiciye sunumu cansız olduğu için çeşitli görsel gösterilerin sinemada yapılması diğer sanat dallarına göre daha olasıdır. Beyaz perde eğlence işleyişinin en büyük kollarından birini oluşturur. Örneğin yalnızca Titanic adlı yapımın bütçesi 280 milyon Dolar'dır. Bu para, bir çok işleyişin toplam parasal alanından dahi büyüktür.

Güldürü

Genel olarak komedi adıyla bilinir. Kökleşik Yunan'da ortaya çıkmış ve bir çok evre geçirerek günümüze ulaşmıştır.  Başlarda daha çok ağlatıya[5] olarak doğan bir tiyatro türü olsa da günümüz çağdaş dünyasında bu anlamından öte, insanları türlü sözcük ve akılsal oyunlarla güldürmeyi amaç edinen bir etkinlik olmuştur. Tek başına güldürü gösterileri yapılabildiği gibi bir çok görsel yapımda da kısa bölümler halinde güldürü ögelerine başvurulabilir.

Güldürücülük

Güldürücülüğün asal kullanım alanı karikatürlerdir. Karikatürler yazı ve görsellerle insanlarda güldürücü bir anlatı oluşturur. Karikatürler görsel eğlenceli yapımlardır. Ereği izleyicileri güldürerek; insanlığın öz duygularda bulunan bencilliğe atıf yapmak, toplumsal bir bilinçlendirme oluşturarak kişinin erdemli bir birey olmasını sağlamaktır. Bunun için karikatürler bireyi karikatürleştirir.

Süpermen ve Betmen gibi düşsel kahramanların bile yapımlarında güldürücü ögelere bolca yer verilir. Dünyaca ünlü çizgi film yapım şirketleri Marvel Comics ve DC Comics güldürücü iki kitap yayınlamıştır. Manga, ilk sürümü Japonca dünyaca ünlü birçok çizgi filme imza atmıştır.

Güldürücü yönü en baskın olan türlerden biri de fıkralardır. Fıkralar türlü oyunlarla süslüdür ve keskin zeka ürünleridir. İnsanları eğlendirirken düşündürürler. Nasrettin Hoca halka mal olmuş önemli fıkra ustalarındadır.

İşitsellik ve dans

Müzik bir çok insanın rahatlama yolu olarak kullandığı eğlenceli yapımdır. Türlü çeşitleri ve akımsal özellikleri vardır. Yazınla iç içe olup, sözleri bir edebi metin olarak onanır. Müziksel eserler ortaya koyan kişilere şarkıcı denir. Türk Halk Yazını'nda yer alan türkü biçimini söyleyen sanatçılara ise türkücü denir.

Dansla müzik birbirinden ayrılamaz iki güzel sanattır. Dans genellikle müzik eşliğinde yapılır. Geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki paraçada incelenir. Flamenko, Tango ve Ça ça gibi danslar bu kümeye girer; Zeybek ve Horon gibi yerel oyunlarsa geleneksel danslardır. Geleneksel danslar, düğün ve sünnet gibi törel uygulamalarda en çok kullanılan eğlenceli yapımlardır. Çağdaş dans günümüzde bir spor dalı olarak da onaylanmıştır.

Okumak ve yazmak

Okumak en öz ve en eski eğlendirişlerden biridir. Neredeyse tüm ülkeler bireylerine okuma olanağını sağlar. Yazın, insalara seslenir ve bunu yaparken kitap, dergi ve gazete gibi araçları kullanır. Sözlü yazın dönemlerini saymazsak, ilk yazınsal eserlerin Sümerlerle başladığı düşünülmektedir.  Sümerlerden beri süregelen yazın, günümüzde de iletişimin ve bilgi alışverişinin belkemiğini oluşturmaktadır. Bundan dolayın eğlendiriş olarak okuma gereçleri, hem kullanışlığıyla hem de içsel anlatımlarıyla var olmuştur.

Oyunlar

Oyunun oyalayıcı ve gevşetici özellikleri vardır. Oyun toplu veya kişisel olarak oynanabilir. Bunun yanında oyun etkinliklerinde bulunanlarda izlenebilir. Futbol ve basketbol gibi kitlesel oyunlar buna örnektir. Oyun ana olarak uzmansal ve özel ilgili olarak ikiye ayrılır. Uzmansal oyunlar parasal kaygı güder ve genellikle büyük izleyici kitleleri karşısında oynanır, özel ilgili oyunlarsa daha çok kişiseldir ve oynayana büyük bir toplumsal merak uyandırmaz.

Özel ilgili oyunların en önemli dallarından biri de çocuk oyunlarıdır. Çocuk oyunları yaşamlarının ilk yıllarını geçiren küçük bireylerin deneyim kazanmalarını sağladığı için önemlidir. Bunun içindir ki bu konuda özellikle Uzak Doğu ülkeleri oyuncak üreten türlü yatırımlar yapmıştır.

Eşeysellik içeren eğlendirici yapımlar

Cinsellik içeren yapımlarda eğlence sektöründe önemli bir yer tutmaktadır.

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=