İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  EGE BOLGESi
 


EGE BÖLGESİ

COĞRAFİ KONUM

Türkiye’nin batısını oluşturan bölge, ismini Ege Denizi’nden almıştır Türkiye yüzölçümünün % 10'una sahiptir Yüzölçüm bakımından bölgeler arasında beşinci sırada bulunur

YER ŞEKİLLERİ
Bölgedeki yer şekillerinin bir kısmı yer kabuğu hareketleri ile oluşan (Orojenez-Dağ oluşumu) kırılmalarla meydana gelmiştir
Kırılma yerlerinde yükselen yerler Horst (dağ), çöken yerler de Graben'i (çöküntü ovası) oluşturmuştur Horst ve graben oluşumunun en fazla olduğu bölgemizdir

Horstlar
Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı , Bozdağlar, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları’dır

Grabenler
Bakırçay, Gediz, KMenderes ve BMenderes’tir

Bölgenin batısında dağlar kıyıya dik uzanmıştır Bunun sonucunda;

•Girinti-çıkıntı fazladır Bir çok koy ve körfez oluşmuştur Körfezler; Edremit, Dikili, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük ve Gökova’dır
•İç kesimlere ulaşım kolaydır Limanların hinterlandı (ard bölgesi) geniştir
•Deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulabilir
•Kıta sahanlığı (kıyıdan 200 m derinliğe kadar olan deniz) geniştir
•Enine kıyı tipi oluşmuştur (Edremit-Kuşadası kıyıları)
Ege Denizi’ne dik uzanan dağlar arasındaki çöküntü ovalarından denize ulaşan akarsular döküldükleri yerde delta ovaları oluştururlar Bunlar; Bakırçay, Gediz (Menemen), Büyük ve Küçük Menderes Delta ovalarıdır
Bölgenin güney batısında (Menteşe yöresinde) dağların uzanışı değişmiştir Dağlar burada KBatı - GDoğu yönlüdür Bu kıyılarda akarsu vadilerinin deniz suları altında kalması sonucu oluşan kıyı tipine Ria tipi kıyılar denir
Bölgede fay hatları fazla olduğundan deprem ihtimali fazladır

Manisa- Kula çevresinde volkanizma ile oluşmuş küçük koniler vardır

İç kesimlerde yükselti artmakta ve dağların doğrultusu değişmektedir Burada en önemli yüksek düzlük Yazılıkaya Platosu’dur

AKARSU VE GÖLLERİ

Bölgenin başlıca akarsuları Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes akarsularıdır Bu akarsular İç Batı Anadolu dağlarından doğar ve çöküntü ovalarından geçerek Ege Denizi’ne dökülür
Yatak eğimleri az olduğundan akarsularda menderes olayının en fazla görüldüğü bölgemizdir

Başlıca gölleri Marmara ve Bafa( Çamiçi) gölleridir Bu göller oluşum bakımından alüvyon set gölüne örnektir
Bölgede ayrıca Gediz’de Demirköprü, BMenderes üzerinde Kemer ve Adıgüzel baraj gölleri vardır

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Bölgenin batısında olan iklim Akdeniz İklimi görülür Dağların uzanışından dolayı bu iklimin etki alanı iç kesimlere (100-150 km) kadar genişlemiştir
Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde Karasal İklim hakimdir
Bölgede güneyden kuzeye enlemin etkisiyle, batıdan doğuya doğru yükseltinin etkisiyle sıcaklıklar azalır

Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde kışlar ılık ve yağmurlu iken, karasal iklimin görüldüğü yerlerde kışlar soğuk ve kar yağışlıdır
Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde kışlar ılık ve yağmurlu iken, karasal iklimin görüldüğü yerlerde kışlar soğuk ve kar yağışlıdır

NÜFUS VE YERLEŞME
Ege Bölgesi yaklaşık 9,3 milyon nüfusu ile nüfus bakımından üçüncü sıradadır Nüfus yoğunluğu (109,4 kişi/km²) Türkiye ortalamasının üzerindedir

Marmara Bölgesi'nden sonra en fazla göç alan bölgemizdir Yaz döneminde bölgenin batısında turizm ve tarım işçi göçünden dolayı da mevsimlik nüfus artışı görülür
Önemli yerleşim merkezlerinin çoğu kıyılarda ve verimli tarım alanlarının bulunduğu akarsu vadilerinde toplanmıştır
İç kesimlerde nüfus seyrektir Sebepleri; iklimin karasal olması, sanayinin gelişmemesidir
Kıyıda Menteşe yöresi yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı seyrek nüfuslanmıştır

TARIM VE HAYVANCILIK
Bölgenin batısında bulunan verimli tarım alanlarında iklim şartları da elverişli olduğu için ticari tarım ürün çeşitliliği fazladır Yetiştirilen ürünler;

ZEYTİN
Bölgenin batısındaki çöküntü ovaları ve kenarlarında tarımı yapılabilmektedir En fazla Edremit-Ayvalık-Burhaniye çevresinde yoğunluk kazanmıştır

ÜZÜM

Manisa, İzmir ve Denizli çevresinde üretilen çekirdeksiz üzümler kurutulmaktadır Önemli ihracat ürünümüzdür

İNCİR

En fazla Aydın çevresinde (Bve KMenderes ovalarında) tarımı yapılmaktadır

TÜTÜN

Bölgenin batısında Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli çevrelerinde tarımı gelişmiştir

PATATES

İzmir-Ödemiş ve Afyon çevresinde yoğun olarak tarımı yapılır

TURUNÇGİLLER

Bölgenin batısında İzmir’e kadar olan güney kıyılarında tarımı yapılır Ayrıca iç kesimlere kadar (150-200 km) da sokulabilmektedir Sebebi; dağların denize dik olmasıdır

SEBZELER

Bölgenin batısında kışların ılık geçmesi ve güneşli gün sayısının fazla olmasından dolayı seracılık faaliyetleri ile sebze üretimi bütün yıl yapılabilmektedir

BUĞDAY & ARPA

Bölgenin her yerinde buğday yetiştirilebilmektedir Ancak daha çok İç Batı Anadolu Bölümünde tarımı gelişmiştir

Ş.PANCARI

Afyon , Uşak, Kütahya çevresinde tarımı gelişmiştir

HAŞHAŞ

Afyon başta olmak üzere Uşak, Kütahya, Denizli çevresinde tarımı yapılmaktadır

HAYVANCILIK
Özellikle İç Batı Anadolu’da küçükbaş hayvancılık gelişmiştir
Menteşe yöresinde arıcılık,
Kıyılarda balıkçılık ( Bodrum-Marmaris kıyılarında sünger avcılığı da yapılır),
Büyük kentler çevresinde (İzmir-Manisa-Denizli) kümes hayvancılığı
Şeker fabrikaları ile büyük kentler çevresinde büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır


YERALTI KAYNAKLARI

LİNYİT


Türkiye’de linyitin en fazla çıkarıldığı ve en kaliteli linyitlerin bulunduğu bölgemizdir Linyit yatakları fazla olduğu için termik santraller de fazladır

Bölgede Linyit; Manisa(Soma), Aydın, Muğla (Yatağan ), Kütahya (Tavşanlı,Tunçbilek, Seyit Ömer, Değirmisaz) ve Denizli çevresinde çıkarılmaktadır

Demir: Edremit (Kaz dağı) çevresinde çıkarılır

Bor Mineralleri:Kütahya-Emet

Tuz: İzmir-Çamaltı Tuzlası

Mermer: Afyon, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa çevresi

Zımparataşı: İzmir ,Aydın, Muğla çevresi

Altın: İzmir (Bergama), Uşak (Ulubey-Eşme)

Jeotermel Enerji: Bölgede fay hatları geniş alan kapladığından jeotermal kaynaklar bakımından zengindir

SANAYİ
Marmara Bölgesinden sonra sanayinin en fazla geliştiği bölgemizdir Bunun sebebi, bölgede ulaşım, sermaye, hammadde ve işgücü gibi imkanların fazla olmasıdır
Sanayi daha çok kıyı şeridinde ve ovalar çevresinde gelişmiştir Tekstil, petro-kimya, makine ve gıda sanayisi bölgede gelişen başlıca sanayi dallarıdır

Başlıca Sanayi Kolları

Dokuma: Denizli, Aydın (Nazilli) İzmir, Uşak

Petro-kimya:İzmir-Aliağa

Şeker:Afyon, Kütahya, Uşak

Çini-porselen: Kütahya

Gübre:Kütahya ,İzmir

Elektronik ve Elektrikli ev aletleri: Manisa, İzmir

Sigara:İzmir, Manisa

Demir-çelik:İzmir

Mobilya:İzmir (Karabağlar)

Deri:İzmir, Manisa, Denizli, Uşak

Halı-Kilim:Manisa (Kula,Demirci, Gördes), Uşak -Eşme, Muğla-Milas, Denizli-Tavas

Cam: Denizli, Kütahya

Otomotiv:İzmir

Seramik:Kütahya , Manisa (Turgutlu-Akhisar) , Uşak

Battaniye:Uşak

Termik Santral:Muğla (Yatağan-Gökova), Manisa-Soma, Kütahya( Tunçbilek-Seyitömer)

TİCARET
Bölge Türkiye’nin dış ticareti açısından önemli bir yere sahiptir Bölgede üretilen tütün, pamuk, üzüm, incir gibi bir çok tarım ürünü ile bor gibi bazı madenler ihraç edilmektedir Bir çok sanayi kuruluşunun hammaddesi deniz yoluyla ülkemize getirilir

Her yıl düzenlenen Uluslararası İzmir Fuarı, ülkemiz dış ticareti açısından önemli bir yere sahiptir

TURİZM
Ege Bölgesi’nin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikler turizmin gelişmesine neden olmuştur

BÖLÜMLERİ

ASIL EGE (KIYI EGE) BÖLÜMÜ

Bölümün başlıca illeri; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla’dır
Başlıca yer şekillerini kıyıya dik uzanan dağlar (horst) ve bu dağlar arasındaki çöküntü ovaları (graben) oluşturur
Akdeniz iklimi görülür Tarım ürün çeşidi fazladır Başlıca tarım ürünleri zeytin, pamuk, üzüm, tütün, turunçgiller, buğday, patates, sebze ve meyvelerdir
Ekonomisinde tarım, sanayi, ticaret ve turizm önemli yer tutar
Bölgenin nüfus yoğunluğu fazla olan bölümüdür Nüfus kıyı şeridinde ve çöküntü ovaları çevresinde yoğunlaşır Bölümün nüfusu göçlerle sürekli artmaktadır
Bölümün en büyük şehri İzmir’dir İzmir bölgenin en önemli sanayi, ticaret, tarım, kültür, turizm ve liman kentidir

İÇ BATI ANADOLU BÖLÜMÜ
Bölümün başlıca illerini; Afyon, Uşak ve Kütahya’dır
Bölüm plato görünümlü düzlükler ile tek tek dağlardan oluşur Bölgenin en geniş platosu Afyon ve çevresindeki Yazılıkaya Platosu’dur
Karasal iklim görülür Tarım ürün çeşidi azdır Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, nohut, şpancarı , haşhaş ve patatestir
Bölümde daha çok küçükbaş hayvancılık gelişmiştir Şeker fabrikaları çevresinde de büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır
Türkiye linyit üretiminin yarıdan fazlasını karşılar
Mermer üretimi fazladır
Bölümde sanayi yeterince gelişmemiştir Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır
Nüfus yoğunluğu Kıyı Ege Bölümüne göre azdır
Asıl Ege Bölümü ile İç batı Anadolu Bölümü yer altı kaynakları bakımından benzerlik gösterirler Diğer özellikleri farklıdır

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=