İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  HEYKELTRASLIK MELEGi
 


HEYKELTRAŞLIK MESLEĞİ

TANIM

Taş, beton, demir, sac, bronz, ağaç, polyester gibi maddeleri işleyerek anıtlar, abideler çeşitli şild, plaket veya süs eşyaları yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yapacağı eseri zihninde tasarlar,
- Kullanılacak malzemeyi seçer,
- Eserin, alçı, balmumu veya çamurla taslağını (eskizini) hazırlar,
- Taslağın ölçümlerini gerçek malzeme üzerine nokta veya çizgi halinde işaretler,
- Kullanılan malzemenin türüne göre uygun alet ve gereçleri kullanarak istenilen formu kabaca oluşturur,
- Taş ve beton dışındaki maddelerle çalışıyorsa ekleme, kalıp alma, kaynatma gibi yöntemlerle malzemeye şekil verir,
- Elmas veya çelik uçlu kalemlerle oluşturulan formun ince oyuntularını şekillendirir,
- Eserin yüzeyini parlatır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER


- Çeşitli ağırlık ve büyüklükte çekiçler,
- Elmas ve çelik uçlu kalemler,
- Murç, tarak, pergel, ölçüm aletleri,
- Ağrandizör (büyültme aleti),
- Çeşitli elektrikli aletler,
- İskarpela,
- Tahta tokmaklar,
- Taş, beton, alçı, ağaç, bakır, çamur, polyester, bronz, döküm vb. malzemeler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Heykeltraş olmak isteyenlerin;

- Üst düzeyde tasarım ve çizim yeteneğine sahip,
- Şekiller arasındaki ilişkileri, cisimlerin uzaydaki (mekandaki) durumlarını görebilen,
- Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Güzel sanatlara ilgili, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Heykeltraş çalışmalarını atölyede yürütür. Çalışma ortamı kirli, çamurlu fakat sakindir. Heykeltıraş genellikle tek başına çalışır, zaman zaman müşterilerle ve diğer sanatçılarla iletişim halinde olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER


Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan ve “Heykel” alanında eğitim veren “Güzel Sanatlar Fakülteleri”, “Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri”nin bulunduğu üniversiteler şunlardır:
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Bilkent Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Marmara Üniversitesi (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Mersin Üniversitesi (Mersin), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Mimar Sinan Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
- Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi, Heykel Bölümü,
- Mustafa Kemal Üni. (Hatay), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER


- Sanat Tarihi,
- Resim,

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) özel yetenek sınavına girmek için gerekli olan baraj puan almak,
- Özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.
- ÖSS'de başarılı olanlar girmek istedikleri fakülteye ön kayıtlarını yaptırarak özel yetenek sınavlarına katılırlar. Adaylar başvurdukları programların tüm yetenek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Başarı gösteren adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ


- Eğitim 4 yıl süreli olup, heykel bölümünde heykel ile ilgili bütün konulara yönelik bilgiyle donatılmış ülkemizin kültürel gelişmesine katkıda bulunacak yaratıcı heykeltıraş ve tasarımcılar yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu amacın gerçekleşmesi için yaratıcı ve uygulamalı bir eğitim ve öğretim programı uygulanır. Eğitimde ana ilke öğrencinin yaratıcı kişiliğini geliştirmektir. Bu açıdan eğitim de öğrencinin bilgi, beceri, bilimsel ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayıcı kavramsal ve deneysel çalışmalar yapılır.
- Birinci sınıftaki temel sanat eğitimine paralel olarak üç boyutlu şekillendirme, anatomi, sanat tarihi ve yorumu ve teknoloji dersleri temel dersler olarak verilir. Ayrıca heykel tasarım atölyelerinde çalışmalarla, optik anlatım ve devingen şekillendirme yapabilme, denemeleri ile öğrenciye mesleğiyle ilgili gerekli malzemelerle şekillendirme yapabilme bilgi ve becerileri kazandırılır. Taş, metal, tahta, seramik ve yapay malzemeleri kullanabilmesi, teknolojileri öğrenmesi ve bunlarla soyut, somut çalışmalar yapabilmesi, yaratıcı kişiliğini geliştirmesi sağlanır.
- Peyzaj mimarisinin ve çevre tasarım dersleri öğrencinin eserleriyle doğa ilişkilerini kurabilmesi ve çevrede düzenleme yapabilmesine yardımcı olmaktadır. Dördüncü sınıfta heykel çalışmaları yoğunlaşır. Üçüncü sınıfta zorunlu olarak gördüğü taş, tahta, seramik ve yapay malzeme atölyelerinden birini seçer ve uygulamaların bir kısmını bu atölyelerin verdiği imkanlarla yapar. Çalışma yeri donatım, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı bu çalışmaların zaman ve süresini etkileyebilmektedir.

Heykel bölümünde okutulan dersler fakülteler arasında bazı farklılıklar göstermesine rağmen amaç ve içerik yönünden aynıdır.
Okutulan bazı dersler şunlardır: Temel Eğitim, Heykel, Anatomi, Sanat Anatomisi, Teknik Çizim, Perspektif, Uygarlık Tarihi, Fotoğrafçılık ve Temel Optik, Toplum Bilim, Desen, Sanat Tarihi, Antropoloji, Felsefe, Algı Psikolojisi, Görsel Algılama, Mitoloji, Heykel Teknikleri, Çağdaş Sanat ve Yorumu, Kitle İletişim Kurumları, Yöntembilim ve Tez Çalışması gibi bölüm derslerinin yanında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi gibi genel kültür dersleri de gösterilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN


Meslek eğitimini tamamladıktan sonra “Heykel Bölümü” Lisans Diploması ve "Heykeltraş" unvanını alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Heykeltraşlar genellikle bağımsız çalışırlar.

- Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı kurumlarda, özel galerilerde sanat danışmanı olarak görev alabilirler.

- Üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapabilirler.

- Heykeltraşlık düzenli gelir getiren bir meslek değildir. Bazı kimseler bu sanatı bir yan uğraş olarak sürdürdüklerinden ancak çok üstün yetenekli ve girişimci olanlar bu alanda kariyer edinebilirler.


 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE


Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği öğrenci kredisi ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç ise heykeltraşın yeteneğine, üretkenliğine, tanınmışlığına, girişkenliğine, sanat çevresiyle ve halkla ilişkilerine göre değişkenlikler göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
- Kendini belli bir alanda yetiştirerek uzmanlaşabilir.
- Çeşitli kuruluşlara sanat danışmanlığı yapabilir.

BENZER MESLEKLER

- Ressamlık,
- Kalıpçılık teknikerliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
- 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Güzel Sanatlar Fakültesi 1991-1992 Dokuz Eylül Üniversitesi yayını,
- Marmara Üniversitesi Rehberi "Marmara Üniversitesi Temmuz 1991",
- Türk Meslekler Sözlüğü İİBK Genel Müdürlüğü Yayın NO: 190,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=