İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  HACLI SEFERLERiNiN NEDENLERi VE SONUCLARI
 HAÇLI SEFERLERİNİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Haçlı Seferleri Nedenleri

Genel nedenleri

Kutsal yerleri ele geçirmek

-Kluni Tarikatının çalışmaları

-Doğu ilkelerinin zenginliği, Avrupa'daki sefalet.

-Müslümanların ticari alandaki üstünlüklerine (bilgi yelpazesi.net) karşın siyasi alandaki karışıklıklar.

-Senyör ve Şövalyelerin serüven arzusu

-Müslüman Türklerin Anadolu'yu almalarına karşın Bizans'ın kışkırtması

Dini nedenleri

-Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs,Antakya ve İznik’i Müslümanlardan geri almak istemeleri.

-Katolik kilisesinin Ortodoks dünyasını egemenliğine almak istemesi.

-10. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan (papa tarafından kurulan) Kluni tarikatının çalışmaları.

-Din adamlarının etkisi ile Hıristiyanlarda (bilgi yelpazesi.net) oluşan koyu taassup (sefere katılanlara cennet vadedilmesi).

-Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemesi.

-İslamiyet’in batıya yayılmasını engelleyerek Hıristiyanlığı tekrar doğuya yaymak düşüncesi.

Siyasi nedenleri

-Avrupalıların Türkleri Anadolu,Suriye,Filistin ve Akdeniz’den uzaklaştırmak istemesi.

-Türkler karşısında zor durumda kalan Bizans’ın Papa ve Avrupa’dan yardım istemesi.

-Şovalyelerin ve asillerin macera arayışları.

-7.Yüzyıldan beri devam eden İslam-Hıristiyan (bilgi yelpazesi.net) mücadelesinde Hıristiyanları üstün getirme düşüncesi.

-Kralların ve senyörlerin topraklarını genişletme düşüncesi.

-Orta Doğuda Hıristiyan devletler kurma düşüncesi.

Ekonomik nedenleri

-Avrupa’nın fakirliği karşısında İslam dünyasının zenginliği.

-Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına (İpek ve Baharat Yolu) egemen olmak istemeleri.

-Şovalyelerin ve zenginlerin zenginliklerini (bilgi yelpazesi.net) artırmak düşüncesi.

-Avrupa’da toprak sahibi olmayan soyluların toprak elde etmek istemeleri.

-Fakir Hıristiyan halkın bu seferlerle zengin olma düşüncesi.

 

Haçlı Seferleri Sonuçları

Siyasi Sonuçlar

 • Seferler sırasında binlerce senyör ve şövalye öldü. Sağ kalanların bir kısmı da topraklarını kaybetti. Böylece feodalite rejimi zayıfladı.
 • Merkezi krallıklar, güç kazanmaya başladılar.
 • Feodalitenin zayıflamasıyla köylüler, çeşitli haklar elde ettiler.
 • Türklerin batıya doğru ilerleyişleri bir süre için durdu.
 • Bizans, Batı Anadolu'daki toprakların bir kısmını ele geçirdi.
 • Haçlılar ile yapılan mücadeleler, İslam Dünyası'nı, Moğol saldırıları karşısında güçsüz bıraktı.
 • Avrupalılar, İslam Medeniyeti'ni yakından tanıdılar.

Ekonomik Sonuçlar

 • Doğu-batı ticareti gelişti.
 • Marsilya, Cenova, Venedik gibi Akdeniz limanları önem kazandı.
 • Avrupalılar, dokuma, cam ve deri işleme sanatını öğrendiler.
 • Papaların ve kralların seferlere mali destek sağlamak için İtalyan bankerlerine başvurmaları, bankacılığı geliştirdi.
 • Avrupa'da hayat standartları yükseldi. Ticaretle uğraşmaya başlayan şehir halkı, zenginleşerek burjuva sınıfını oluşturdular.
 • Anadolu, Suriye ve Filistin, ekonomik bakımdan zarar gördü.

Teknik Sonuçlar

 • Avrupa pusula, barut, kağıt ve matbaa'nın yanında matematikle de tanışmış ve dolayısıyla Rönesansın kapısı aralanmıştır.
 • El-Harezmi'nin özellikle cebir üzerine eserleri Avrupaya götürülmüş ve bu sayede Avrupalılar ikinci dereceden denklemleri nasıl çözmeleri gerektiğini görmüşlerdir.
 • Yine El-Harezmi'nin eserleri sayesinde Avrupalılar sıfır sayısı ile tanışmıştır ki bu daha sonradan yapısında sıfır'ı barındırmayan Roma Rakamlarının elenmesini ve bunun yerine bugün bütün dünyanın kullandığı ve Arap rakamları olarak adlandırdığı (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) rakam sisteminin kullanılmaya başlanmasını beraberinde getirmiştir (İngilizcedeki "Zero" ve Almancadaki "Ziffer" ifadeleri Arapçadaki sıfır ifadesinden türetilmiştir).
 • El-Harezmi'nin bütün Batı bilim dünyasına etkisi o kadar büyük olmuşturki ALGEBRA kelimesi bir kitabının başlığındaki "Al-Jabr" kelimesinden, ALGORİTMA ifadesi ise onun isminin değişik telaffuzundan türetilmiştir
 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=