İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  CUMLENiN OGELERi
 


 

Cümlenin öğeleri

Cümlenin öğeleri, cümlenin anlamını bütünleyen ve sözcüğün (ya da sözcük grubunun) anlamını cümledeki görevine yönelik tamamlayan cümle parçalarının her biridir.

Türkçede cümlenin ögeleri iki ana grup altında incelenir:

  1. Yüklem
  2. Özne

Türkçede eksiltili olmayan bir cümle kurabilmek için yalnızca yüklem yeterlidir. Yüklem genelde cümle sonunda bulunur (Bkz.: devrik cümle). Yüklemi bir fiilin çekimlenmesiyle oluşan fiil cümlelerinin yanısıra, bir adın ekeylem eki almasıyla da bir isim cümlesi oluşturulabir.

Cümlenin yardımcı ögelerinden olan tümleç ise kendi arasında üç grupta incelenir.

Cümle, bir fikri, bir düşünceyi, hareketi, duyguyu ve olayı tam bir yargı halinde ifade eden kelime grubudur. Cümle varlığı en azından bir çekimli eylem ya da ekeylem almış bir ad gerekir.

Yani;

  • Geliyorum.
  • Sensizim.

Tek başına bir cümledir.

Cümlenin ögeleriyse, Türkçe söz diziminin en önemli temeli olan "yardımcı unsur, asıl unsurdan önce gelir" kuralına göre dizilir.

Cümlenin öğeleri

Cümleleri oluşturan bölümleri her birine öge denir.Ögeler;anlamlı ve doğru cümleler kurmaya yarayan bölümlerdir.

Türkçede cümlenin ögeleri iki ana grup altında incelenir:

  1. Yüklem
  2. Özne

Cümlenin yardımcı ögelerinden olan tümleç ise kendi arasında üç grupta incelenir.

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=