İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  CUMHURiYETiN GETiRDiGi YENiLiKLER
 CUMHURİYETİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
 

Harf Devrimi:

Harf Devrimi, Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun"un kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir. Bu yasayla o güne kadar kullanılan Osmanlı Alfabesi'nin yerine, Latin Alfabesi'nin Türkçeye uyarlanmış bir biçimi kabul edildi.

 

Kılık Kıyafet Devrimi:

Şapka ve Kıyafet Devrimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından, halkın kılık ve kıyafetinin düzenlenerek batı ülkelerindeki normlara uygun hâle getirilmesi için 1925 ve 1934 yıllarında çıkarılan iki kanunla yapılan düzenlemedir.

 
Hukuk  Devrimi :  
 
Türk hukuk devrimi birçok bakımdan övülebilir. Ancak,onu muhteşem kılan nitelik, özünü, çekirdeğini teşkil eden lâiklik düşüncesidir.

 

Medeni Kanunun kabülü:

Medeni Kanun’un kabulü (17 Şubat 1926) ile sosyal alanda tam bir eşitlik anlayışı gerçekleştirilmiştir

 

Ölçü birimlerinin değişmesi :  

1931'de avrupai tarz ağırlık ve uzunluk ölçüleri kabul edildi. 

 

Miladi Takvimin Kabülü:

16 aralık 1925'te kabul edildi.

 

Tarım alanında yapılan yenilikler:  

Tarım Bakanlığı, Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet teşkilatı içerisinde Tanzimat-ı Hayriye’nin ilanını izleyen dönemde, “Ziraat Nezareti (Tarım Bakanlığı)” adı ile yer almış ve mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet dönemlerinde bazen isim değiştirerek, bazen başka bakanlıklarla birleşerek, kimi zamanda ayrılarak veya kapatılıp tekrar kurularak günümüze kadar çeşitli evreler geçirmiştir                                                             

 

Soyadı kanununun kabülü:

Soyadı Kanunu, her Türk vatandaşına bir soyadı taşıma yükümlülüğü getiren 2525 sayılı kanundur. 24 Haziran 1934 tarihinde kabul edilmiş, 2 Temmuz 1934 günü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun kabulünden sonra soyadı, Türkiye’de kişilerin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Soyadı Kanunu'nun kabülü, toplumsal alanda yapılan Atatürk Devrimleri'nden birisidir.

 

Kadın Erkek Eşitliği :   

Türk kadınına 1935 yılında seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bu vesile ile bakın Atatürk nasıl seslenir:
Türk kadını, iş hayatının her safhasında muvaffakiyetler göstermiştir. Medeni memleketlerin birçoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu selahiyet ve lihakatle kullancaktır.      

 

Kadına seçme seçilme hakkı verildi:

Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması, 1930’larda, Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını ifade eder. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri’nden birisidir.

 

 
 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=