İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  CENNET CEHENNEMLE iLGiLi AYETLER VE HADiSLER
 


Cennet ve cehennemle ilgili ayetler

Cennet takva sahiplerinehttp://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif hakkın taatına yönelmiş bir kalble gelen kimselere aittir. Kaf :31-33

Tövbe edenler
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif öyle Cennettir ki biz ona kullarımızdan gerçekten müttakî olanları varis kılacağız. Meryem : 60-63

Adn Cennetleri vardır ki altlarından ırmaklar akar. Onlar orada ebedî kalıcıdırlar. İşte günahlardan temizlenenlerin mükafatı. Taha : 76

Altlarından ırmaklar akan
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif birbiri üzerine bina edilmiş yüksek köşkler. Zümer : 20

Onlara Cennette bir meyve
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif içlerinin çekeceği bir et verdik vereceğiz. Tur : 21

Canların isteyeceği ve gözlerin hoşlanacağı ne varsa
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif onlardan yiyeceksiniz. Zuhruf : 71-73

Onlar Cennette ne bir boş laf işitirler ne de bir hezeyan. Ancak bir söz işitirler: Selam birbirleriyle selamlaşır dururlar. Vakıa : 25-26

İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger.Yüzlerine parlaklık
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif çalışmalarınız şükre değer denir. İnsan : 11-22
Takva sahipleri
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif O Cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Orada kendilerine hiç bir zahmet dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değiller. Hicr : 45-48

İman edip salih amel işleyen kimseleri
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif alemlerin Rabbine mahsustur gerçeğidir. Yunus : 9-10

Artık o ateşten sakının ki
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif onun tutuşturucu odun kafir insanlarla taşlardır. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. Bakara : 24
Kafirler için hazırlanan ateşten korkun. Ali İmran : 131

Şüphesiz ki münafıklar nar Cehennemın en aşağı tabakasındadırlar. Nisa : 145

Cehennemin yedi kapısı olup
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif her kapıdan onların girecekleri ayrılmış bir kısım vardır. Hicr : 44

Allah onu azabdan kurtarmaz. Çünkü o Cehennemin alevli bir ateştir. Mearic : 15

O şeytanlara ahirette çılgın ateş azabı hazırladık. Mülk : 5

O
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif kızgın bir ateştir. Karia : 9-11

Cehennem inkar edenleri şüphesiz çepeçevre kuşatacaktır. Tevbe : 49

Biz sapık kimseleri kıyamet günü yüzü koyun
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Varacakları yer Cehennemdir. Onun ateşi ne zaman sönmeye yüz tutsa hemen alevini artırırz. İsra : 97

O
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gifgün Cehenneme: doldun mu? deriz. O Daha var mı? der. Kaf : 30

Rablerini inkar eden kimseler için Cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüştür. Oraya atıldıkları zaman onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Nerede ise öfkesinden çatlayacak gibi olur. İçine her bir topluluğun atılmasında bekçileri onlara: size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar evet
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif demiştik derler. Mülk : 6-9

Boyunlarında halkalar ve zincirler olarak kaynar suya sürülür
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif sonra ateşte yakılırlar. Mümin : 70-72

İnkar edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarına kaynar su dökülür de bununla karınlarındakiler ve derileri eritilir. Demir topuzlar da onlar içindir. Orada uğradıkları gamdan ne zaman çıkmak isteseler
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif her defasında oraya geri çevrilirler. Ve kendilerine yakıcı azabı tadın denir. Hacc : 19-22

Nasıl ağırlanmak için bu nimetmi hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir fitne sınama vesilesi veya azap kıldık. O
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif boğazlarını yakar Yanan boğazlarını dindirmek için içecek bir şey ararlar. Ama kaynar su katılmış kusuntu ve irinden başka içecek bulamazlar. Saffat : 62-67

O gün münafık erkekler ve münâfık kadınlar süratle Cennete girmekte olan müminlere derler ki: Ne olur bize bakın da sizin nurunuzdan alalım. Onlara: Arkanıza dönün de nur arayın denilir. Kendileriyle alay eden bu ses
http://www.favorinet.net/images/smilies/virgs.gif kuruntular sizi aldattı. Allahın emri olan ölüm gelinceye kadar böyle hareket ettiniz. O çok aldatıcı şeytan sizi Allah hakkında aldattı. Hadîd : 13-14


Cennet ve cehennem ile ilgili hadisler


Ravi: Ebu Hureyre
Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri ferman etti ki: "Ben Azimu'ş-Şan, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım
http://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif" Ebu Hureyre ilaveten dedi ki: "Dilerseniz şu ayet-i kerimeyi okuyun, (Mealen): "Yaptıklarına karşılık Allah katında onlar için göz aydınlığı olacak ne mükafaatların saklandığını kimse bilemez" (Secde 17)http://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif
Ravi: Sehl İbnu Sa'd
Tanım:Buhari, bir diğer rivayetinde şu ziyadeyi kaydeder: "Sehl İbnu Sa'd anlatıyor -deyip, hadisin aynısını kaydettikten sonra- der ki: "Muhammed İbnu Ka'b dedi ki: "Onlar Allah için ameli gizli tuttular
http://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Allah da onların sevabını gizli tuttuhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Kullar yanına gelince onları nimete boğacakhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif" Hadis, bu muhtevada olarak Buhari'de mevcut değildirhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Hakim'in el- Müstedrek'inde mevcuttur (413-414)
Ravi: Sehl İbnu Sa'd
Tanım:Ey Allah'ın Resulü! dedim, "insanlar neden yaratıldı?" "Sudan!" buyurdular
http://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif "Ya cennet?" dedim, "o neden inşa edildi?" "Gümüş tuğladan ve altın tuğladan! Harcı da kokulu miskhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Cennetin çakılları inci ve yakuttan, toprağı da za'ferandırhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Ona giren nimete mazhar olur, eziyet görmez, ebediyet kazanır, ölümle karşılaşmazhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Elbisesi eskimez, gençliği kaybolmazhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif" Aleyhissalatu vesselam sözlerine şöyle devam buyurdular: "Üç kişi vardır duaları reddedilmez (mutlaka kabul edilir): Adil imam (devlet başkanı), iftarını yaptığı zaman oruçlu, zulme uğrayanın duasıhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Allah, (mazlumun) duasını bulutların fevkine çıkarır ve onlara sema kapıları açılır ve Allah Teala hazretleri: "İzzetime yemin olsun! Vakti uzasa da, duanı mutlaka kabul edeceğim!" buyururhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif"
Ravi: Ebu MusaTanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Gümüşten iki cennet vardır
http://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Kapları ve içinde bulunan diğer şeyleri de gümüştendirhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Altından iki cennet vardır, kapları ve içlerinde bulunan diğer eşyaları da hep altındandırhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Adn cennetinde, cennetliklerle Rablerini görmeleri arasında Allah'ın veçhindeki ridau'l-kibriyadan (büyüklük perdesinden) başka bir şey yokturhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif"
Ravi: Ebu Musa
Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cennette, mü'min için, içi boş tek bir inciden bir çadır vardır
http://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif -Bir rivayette- genişliği altmış mildirhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Her köşesinde bir refikası bulunur, hiçbiri diğerini görmez, mü'min bunların herbirini dolaşırhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif"
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cennette yüz derece vardır
http://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Her iki derece arasında yüz yıl(lık yürüme mesafesi) vardırhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif"
Ravi: Ubade İbnu's-Samit
Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cennette yüz derece vardır
http://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Her bir derecenin diğer derece ile arası, sema ile arz arası kadar geniştirhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Firdevs bunların en yukarıda olanıdırhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Cennetin dört nehri buradan çıkarhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Bunun üstünde Arş vardırhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Allah'tan cennet istediğiniz vakit Firdevs'i isteyinhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif"
Ravi: Ebu Said
Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cennette yüz derece vardır
http://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif Bütün alemler bunlardan birinin içinde toplansalar, hepsini de kuşatır, istiab ederhttp://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif"
Ravi: Enes
Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cennette bir ağaç vardır ki, binekli bir kimse yüz yıl gölgesinde yürüse onu katedemez
http://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif İstersiniz şu ayeti okuyun: "Daimi gölgededirler, çağlayıp duran su başlarındadırlar" (Vakıa 30-31)http://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif"
Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Vakıa, (3289), Cennet 1, (2528)
Ravi: Ebu Hureyre   
Tanım:Cennette hiçbir ağaç yoktur ki gövdesi, altından olmasın
http://www.mumsema.org/images/smilies/nokta.gif
 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=