İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  PKK KADEK KONGRAGEL
 


PKK / KADEK / KONGRA-GEL

Kuruluşu : Dünyanın en kanlı terör örgütlerinden birisi olan, insanlığın yüzkarası, PKK/KONGRA-GEL terör örgütü 27 Kasım 1978’;de, Diyarbakır’;ın Lice ilçesi Ziyaret (Fis) köyünde 25 kişinin katılımıyla yapılan ve I nci Kongre niteliğindeki toplantıda, Kürdistan İşçi Partisi-Partiya Kerkaren Kürdistan (PKK) adıyla kurulmuştur. Örgüt, 1984 yılına kadar kadro çalışmalarını tamamlamıştır. 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla, silahlı eyleme başlayarak stratejik savunma safhasının ilk dönemi olan silahlı propagandaya geçiş yapmıştır.

Terör örgütü, 04 Nisan 2002’;deki 8 nci Kongresinde adını Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi (KADEK), 26 Ekim-06 Kasım 2003 tarihleri arasındaki 9 ncu Kongresinde de Kürdistan Halk Kongresi (KONGRA-GEL) olarak değiştirmiştir.

Amacı :

PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün başlangıçtaki amacı; silahlı propaganda yöntemiyle önce Türkiye’;nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Marksist-Leninist bağımsız bir Kürdistan devleti kurmak, müteakiben İran, Irak ve Suriye’;de tesis edilecek Kürt devletleri ile birleşerek “;Bağımsız-Birleşik Kürdistan”; nihai hedefine ulaşmaktır.

Hedefi :

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini, anayasa ile belirtilen parlamenter düzenini, temel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmak,

- Türkiye'de binlerce yıldır birlikte yaşayan insanlardan bir kısmının, halkın ayrı bir kimliğe sahip oldukları iddiası ile özerklik veya federatif bir yönetim sistemi ile ayrı bir toprak, ayrı bir bayrak altında toplanmasını sağlamak suretiyle ülkeyi bölmek ve parçalamaktır.

- Bölücü terör örgütü; bu hedefe ulaşabilmek için, dünyadaki siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerle, günün yükselen değerlerine paralel olarak ve dünya kamuoyunun meylettiği eğilimleri dikkate alarak; hem ideolojisini hem de mücadele yöntemini zaman zaman değiştirmiştir.

- Bu kapsamda; başlangıçta Marksist-Leninist ideolojiyi esas alan terör örgütü zaman içinde gelişimini sürdürmek ve etki alanını artırmak üzere;

- Dini konulan istismar edici girişimlerde bulunmuş,

- Kürt milliyetçiliği fikrini savunarak ırkçı bir görüntü çizmiş,

- Uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetler içinde yer almış ve bu tip oluşumlarla bütünleşmeye çalışmış,

- Türkiye üzerinde emelleri ve menfaatleri olan bütün dış odaklar ile devlet ve millet çıkarlarına ve hayatiyetine kast eden tüm düşman unsurlarla müttefik haline gelmiş ve gelmeye devam etmektedir.

Bu gelişmelere paralel olarak örgütün aşamalı hedef stratejisinde de değişiklikler olmuştur. Bu stratejide;

- İlk aşamada; insan hakları, demokratikleşme, siyasi çözüm gibi kavramlar istismar edilerek sosyal ve kültürel bazı hakların temin edilmesi,

- İkinci aşamada; yurt içi ve yurt dışında kurtarılmış bölgeler ihdas edilmesi,

- Üçüncü aşamada; Türkiye ve Kuzey Irak’;taki bazı bölgelerin bir federasyon altında birleştirilmesi ve bağımsız bir devlet kurulması ve ileri aşamalarda İran ve Suriye mücavir sahalarına el atmayı hedeflemiştir.

Faaliyetleri :

Terör örgütünün 1984 yılından bugüne kadar sivil halka karşı ayırım yapmaksızın çocuklara, hatta bebeklere, kadınlara, yaşlılara ve bölge halkına hizmet eden, çoğunluğu öğretmen, din adamı ve devlet görevlilerine karşı uyguladığı terör eylemleri nedeniyle; 11.483 ( 5415’;i ölü, 6068’;i yaralı) sivil, 17.875 (5871’;i şehit, 12004’;ü yaralı) güvenlik gücü mensubu olmak üzere 30.000 üzerinde vatandaşımız yaralanmış veya şehit olmuştur.

Yine bölge halkının hizmetinde faaliyet gösteren 250’;si okul, 110’;u cami, 50’;si sağlık kuruluşu olmak üzere toplam 2000 civarında tesis yapılan saldırılarla tahrip edilmiştir.

Bugüne kadar terör örgütü ile yapılan mücadele için toplam 150 milyar Dolar civarında harcama yapıldığı tahmin edilmektedir.

Avrupa’;da 1990’;lı yıllardan itibaren bazı ülkeler tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün, özellikle mücavir ülkelerden ve bazı Avrupa ülkelerinden değişik şekillerde destek gördüğü bilinmektedir. Bu ülkelerin terör örgütüne sağladığı desteği genel olarak aşağıda belirtilen altında toplamak mümkündür.

- Örgüte politika belirlemek ve strateji vermek,

- Üst düzey örgüt liderlerine barınma imkanı sağlamak,

- Lojistik destek (silah ve mühimmat) temin etmek,

- Kamp yeri tahsis etmek,

- Eğitim vermek,

- Finansman temin etmek,

- Sahte kimlik/pasaport temin etmek,

- Tedavi imkanı sağlamak,

- Uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapmasını desteklemek,

- İstihbarat kuruluşlarınca eylem yapacak örgüt mensuplarına bilgi temin etmek,

Terör Örgütünün Gerçek Yüzü :

1984 yılından beri yaşanan PKK/KONGRA-GEL terörünün yaptığı vahşet incelendiğinde, bu örgütün gerçek kimliği ortaya çıkmış ve maskesi düşmüştür.

Terör örgütünün amacı ne Kürt halkının mutluluğuna sahip çıkmak, ne de onların her konuda gelişimine yardımcı olmaktır.

İç ve dış kamuoyunda ısrarla savunduğunun aksine; PKK/KONGRA-GEL'in, Kürt kökenli vatandaşlarımız ile hiç bir ilgisi yoktur. Ancak, terör örgütünün bugüne kadar uyguladığı ve gerçek dışı bilgilere dayanarak sürekli tekrarladığı, "Kürt Kimliği, Kürt Halkının Özgürlüğü, Kimlik ve özgürlük için savabildiği" temaları; Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Kürt kökenli vatandaşlarımıza ve dünya kamuoyuna abartılarak ve saptırılarak aktarılmış bir aldatmacadır.

"Kürt Kimliği Gerçeği, Kürt Halkının Özgürlüğü ve PKK/KONGRA-GEL Terör Örgütü'nün Bu Uğurda Verdiği Özgürlük Savaşı" temaları yıllardır o kadar ısrarla ve kurnazca işlenmiştir ki, yurt dışında birçok ülke ve uluslararası kuruluş ile, yurt içinde çok sayıda legal dernek, kurum ve kuruluş, medya, hatta bazı siyasi partiler ile yetkili kişilerin dahi, duygu ve düşünceleri ipotek altına alınmak istenmiştir.

PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün yaptıkları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinin maddeleri ile karşılaştırıldığında örgütün uyguladığı terör bir kez daha karşımıza çıkmaktadır;

- Gerek örgüt içinde kendi yandaşlarına, ve teröristlerine, gerekse bölge halkına karşı kardeşlik anlayışı ile davranmadığı su yüzüne çıkmıştır. (Madde-1)

- Yaş ve cinsiyet farkı gözetmeden (Bebek, çocuk, genç, ihtiyar, kadın/erkek ayırımı yapmadan) insanları öldürmekte, böylece onların yaşama ve kişi özgürlüğü ve hakkına karşı gelmektedir. (Madde-3)

- Örgüte zorla eleman kazandırarak, onların ayrılmalarına müsaade etmeyip, çağdışı bir disiplin anlayışı ile zorla örgütte kalmalarını sağlamakta ve köle gibi kullanmaktadır. (Madde-4)

- Halktan zalimce ve işkence ile para ve malzeme toplamakta, zorla dağ kadrosuna gönderdiği genç kızlara onur kırıcı davranışlarda bulunmaktadır. (Madde-5)

- Türkiye'de, herkesin Anayasa teminatı altında bulunan bağımsız mahkemelere müracaat hakkı varken, terör örgütü Anayasa ya da yasa ile tanınmış temel hakları çiğneyen eylemlere başvurma yolunu seçmekte ve militanlarını (Madde-8) kendisi yargılayıp vahşice cezalandırmaktadır.

- Ülkede serbest dolaşım özgürlüğü varken, bu hürriyeti yol keserek, otobüsleri silahla tarayarak, bomba koyarak, turistleri zorla dağlara kaçırıp, keyfi yakalamalar ve alıkoymalar yapmakta, kendisine boyun eğmeyen köyleri cezalandırmaktadır. (Madde-9)

Görüleceği gibi, canilerden ve katillerden oluşan bu örgüt bütün insanlığın yüz karasıdır, insanlık ve uygarlık dünyasının utanç kaynağıdır.

Bugüne kadar 30.000’;nin üzerinde insanımızı katleden ve yapmış olduğu bunca tahribat ve gerçekler ortada iken, terör örgütünün maske takarak terorist kimliğinden kurtulması mümkün değildir. Şu kesinlikle bilinmelidir ki terör örgütü ne değişikliğine giderse gitsin yaptıklarının hesabını verecektir.

     ANA SAYFAYA DÖN   

KONUNUN BAŞINA DÖN

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=