İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  AB ve TEROR
 


AB ve TERÖR

Terörizm konusunda AB tarafından, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra, 20 Eylül 2001’;de Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi, 21 Eylül 2001’;de de Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olağanüstü toplantıları neticesinde;
- Dünya ve Avrupa için gerçek bir tehdit olan terörle mücadelenin AB’;nin öncelikli hedefleri arasında yer aldığı,
- Teröre destek veren ve yataklık eden bütün ülkelere karşı yürütülecek mücadeleye AB ülkelerinin imkanları dahilinde katılmaya hazır olduğu,
- AB’;nin terörle mücadelede uluslar arası etkinliğin artırılması amacıyla ortak dış ve güvenlik politikasının geliştirilmesinin önem kazandığı,
- BM bünyesi altında terörizme karşı oluşturulacak ittifakın ortak değerleri savunmaya hazır bütün ülkeleri kapsaması gerektiği ifade edilmiştir.
- Ayrıca “;Terörle Mücadele Eylem Planı”; kabul edilmiştir. Beş ana unsurdan oluşan eylem planı özetle şu şekildedir:

Birinci Unsur:

Polis ve adli iş birliğinin artırılmasıdır. Bu kapsamda;
+ Bir “;Avrupa Tutuklama Emri”; mekanizmasının oluşturulması,
+ Terörizm için ortak tanım belirlenmesi,
+ Ortak bir terörist örgütler listesi çıkarılabilmesi için Avrupa’;daki tüm terör zanlılarının ve bunu destekleyen örgütlerin tanımlanmasının yapılmasına karar verilmiştir.

İkinci Unsur:

Teröre karşı ulusla arası yasal araçlar geliştirilmesidir. Bu unsur gereğince;
+ Terörle mücadele alanında BM, OECD gibi örgütler bünyesinde mevcut uluslar arası sözleşmelerin uygulanması,
+ Teröre karşı BM bünyesinde bir çerçeve sözleşme oluşturulması yönünde Hindistan’;ın sunduğu öneriye destek verilmesi benimsenmiştir.

Üçüncü Unsur:

Terörizmin finansman kaynaklarının engellenmesidir. Bunu sağlamak maksadıyla;
+ Kara para aklamaya ilişkin yönerge ile,
+ Mali varlıkların dondurulmasına ilişkin çerçeve karar taslaklarının onaylanması,
+ BM’;nin hazırladığı terörizmin finansmanının engellenmesi sözleşmesinin üye devletler tarafından imzalanması ve onaylanması karara bağlanmıştır.

Dördüncü Unsur:

Uçuş güvenliğinin artırılmasıdır.

Beşinci Unsur :

AB’;nin küresel bazda gerçekleştireceği faaliyetlerinin eş güdümüdür.
Bu unsurda;
+ Terörle mücadele alnındaki AB politikalarında istikrar ve koordinasyonun artırılması,
+ Üçüncü ülkelerle ilişkilerin teröre verdikleri destekle bağlantılı olarak gözden geçirilmesi öngörülmüştür.
AB’;nin Aralık 2001 tarihinde yapılan zirvesinde ise “;Terörle Mücadele Çerçeve Sözleşmesi”; ve “;Tutuklama ve Teslim Olma Yönergesi”; kabul edilmiştir.
AB’;nin 2002 yılında yayınlanan ilk “;Terörist Örgütler Listesi”;nde sadece PKK ve Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) Terör Örgütleri yer almıştır. Ancak, AB tarafından 22 Aralık 2003 tarihinde yayınlanan güncellenmiş “;Avrupa Birliği Terör Örgütleri Listesi“;ne adı geçen terör örgütlerine ilave olarak İstanbul’;da uluslararası kurum ve kuruluşları hedef alan eylemlere adı karışan İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA-C) Terör Örgütü de dahil edilmiştir.
Ayrıca ismini KONGRA-GEL olarak değiştiren PKK terör örgütü de diğer isimleriyle birlikte 2 Nisan 2004 tarihli Konsey Kararıyla AB terör örgütleri listesine dahil edilmiştir.
Ancak yurdumuzda terör eylemleri gerçekleştiren Türk Hizbullah’;ı, Anadolu Federe İslam Devleti (AFİD) gibi terör örgütleri bu listeye dahil edilmemiştir.
2004 yılında Madrid’;de vuku bulan bombalı terör saldırıları sonrasında, Avrupa Birliği Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyince terörizmle mücadele konusunda “;AB Terörizmle Mücadele Deklarasyonu”; yayımlanmıştır. Söz konusu deklarasyonla Avrupa Birliği’;ne üye devletlerin terörle mücadelede işbirliği yapmalarının ve aktif olarak bu işbirliğine katılmalarının gerekliliği vurgulanmıştır.
Ayrıca, taslak anayasada yer alan “;dayanışma maddesi”; gereğince her AB üyesinin, terörist saldırıya uğramış bir AB üyesine her türlü teknik ve askeri desteği vermekle yükümlü olacağı belirtilmiştir. Tüm bunlar, terörle mücadelede ortak bir anlayışın oluşturulması bakımından pozitif gelişmeler olarak değerlendirilse de girişimin, sadece AB ile sınırlı kalması dolayısı ile yeterli olmadığı kıymetlendirilmektedir.

     ANA SAYFAYA DÖN   

KONUNUN BAŞINA DÖN

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=