İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  LiNYiT
 


Linyit

Linyit, kahverengi kömür de denilen ve tamamına yakını termik santrallerde yakıt olarak kullanılan kömür sıralamasında en alt sırada yer alan bir kömür çeşitidir.

Linyitin ısıl değeri (kalorifik değer) düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazladır. Buna rağmen yerkabuğunda bolca bulunduğu için başta Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeler olmak üzere sıklıkla kullanılan bir enerji hammadesidir.

Türkiye’de Nerelerde Çıkarılır

Linyit Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkartılmış ve halen çıkarılmaya devam etmektedir. Bu bölgelerden bazıları Kahramanmaraş ili Afşin ve Elbistan ilçesi, Ankara ili Nallıhan ilçesi (Çayırhan), Kütahya ili Seyitömer ve Tavşanlı ilçesi, Manisa ili Soma ve Muğla ili Yatağan ilçesinde, Adana ili Kozan ilçesinde, Bolu ili Mengen ilçesinde çıkartılır.

Linyit üretimi

•   Kalori değerinin düşük ve taşıma masraflarının çok yüksek olması nedeniyle kullanım alanı sınırlı kalmıştır.
•   Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren üretim miktarında bir gerileme yaşanmaktadır.
•   Linyit genellikle çıkarıldığı yerin yakınında kurulan termik santrallerde tüketilirken ve yer yer konutlarda ısınma amacıyla da kullanılmaktadır.
•   Maden kömüründe görülen rezerv-üretim miktarı arasındaki paralellik linyitte belirgin değildir.
•   Çok zengin rezervlere sahip olmamasına karşın Almanya en fazla linyit üretiminin yapıldığı ülkedir. Bu ülkeyi Rusya Federasyonu ve ABD izlemektedir.
•   Linyit üretiminde Avrupa ülkeleri ön sıralarda bulunmaktadır
•   Türkiye % 7’lik payıyla dünya linyit üretiminde en fazla üretim yapan 7 ülkeden biridir.

Linyit'in kullanım alanları

Bugün şehirlerimizin kaloriferleri ve sobaları bu yakıtla ısıtılmaktadır. Ormanlarımızı yakıt odunu elde edilmesi zorunluluğundan mümkün olduğu kadar kurtarmak ve yine bir yakıt maddesi olarak köylerimizde geniş ölçüde kullanılmakta bulunan "tezek" in ana maddesini gübre halinde kullanmaya uğraşmak için, her çeşit linyit yataklarımızdan faydalanma yoluna gidilmektedir. Linyit çıkarmamız 25 milyon tonu bulursa, ülkemizde odun, yakacak olarak artık kullanılmayacaktır. Bugün orman ürünlerimizin % 70 kadarı yakacak olarak kullanılmaktadır.

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=