İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  IRAK COKMU IRAK
 


GAVİM GARDAŞ, NERDESEN ?

Oğuzam ,

Türkmenem...

Bayatlardan Türkmenem...

Damarlarındaki asil kan

Aslına çektiğin ırk menem...

Yaprağın asılı dallar

Gövdeni taşıyan kök menem...

Yolunu gözleyen yar

Aşkınla çarpan ürek menem...

CAN İÇRE CANAN BİLMİŞEM, GAVİM GARDAŞ, NERDESEN ?Yedi koldan

Yirmidört boydan gelmişem Orta Asya'dan...

Yayından fırlayan ok

Huduttan hududa atılan mızrak

Deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem...

Az gitmişem, uz gitmişem

Dere tepe düz gitmişem...

Kuş uçmaz kervan geçmez dağları

Göçebe adımlarla gezmişem...

Irağı yakın, yurdumu Irak eylemişem...

Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları

Kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem...

Kızgın tohumlar serpmişem

Emek vermişem

Aşa getirmişem...

TÜRK İLLERİNE HABER SALMIŞAM, GAVİM GARDAŞ, NERDESEN ?Selçuklu şah-ı sultanlarım adım atmış otağıma

Kapıda karşılamışam civan mert erlerimi

Başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışam...

Musul'da Zengiler

Kerkük'te Kıpçaklar

Erbil'de Beg Teginliler

Yiğit yatağı Atabegler kurmuşam

Dokuz başlı tuğlar aparmışam yad ellere

Türk'ün adını âlemlere duyurmuşam...

Bayındır Kızanı torunlarımı kucaklamışam

Bahar coşkusu Akkoyunlar gibi ovalara yayılmışam...

Sultan Cined'in emaneti

Şah İsmailimle pişirmişem ham yanlarımı

Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam...

Genç Osmanlıyla açmışam Bağdat'ın kapısını

Cahiliye devrini hepten kapatmışam...

Dil, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları

Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi

Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam...

DERİN HÜLYALARA DALMIŞAM, GAVİM GARDAŞ, NERDESEN ?Ne zaman ki

Türk birliğine diş bilemiş düşman

Çapraz fişek silahıma davranmışam...

Zırnık ödün vermemişem haa sevgimden

Korkmamışam heç

Ölümleri kuşanmışam...Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine

Sarıkamış harekâtına katılmışam...

Buz kesmiş yüreğim Allah-u Ekber Dağlarında

Katmer katmer kefensiz donmuşam...Çanakkale'de etten duvar olmuşam

Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekil

Bir adım geçirmemişem gâvuru öteye

Üst üste cansız yığılmışam...Nasıl ki

Harb-i cihanlarla zayıflamışam

Güçten kudretten düşmüşem heyhat

Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları

Hemhal manda manda paylaşılmışam...Öyle ki

Et ve tırnak misali ayrılmışam

Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan

Yılanlar tıslamış

Köpekler hırlamış ardımdan

SAHİPSİZ KALMIŞAM, GAVİM GARDAŞ, NERDESEN ?Lord planları tayin etmiş kaderimi

Misak-i Milli sınırlar dışına çıkarılmışam...

İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen

Tekme tokat yerlere yatırılmışam...

Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı

Çöl develerinin hörgücüne tepe taklak asılmışam...Türk menem demişem

Türkçe söylemişem

Eskiyaka'da kurşunlara dizilmişem...

Emeğimin hakkını istemişem

Gavurbağ'da linç edilmişem...

Adalet beklemişem

İplere gerilmişem...

Eşitlik yeğlemişem

Zab suyu kana bulanmış

Altunköprü'de ekin gibi biçilmişem...

El insaf vicdan dilemişem

Zindanlara sürülmüşem...

Çığlıklarım katlimin sâlası

DİRİ, DİRİ GÖMÜLMÜŞEM, GAVİM GARDAŞ, NERDESEN ?Duy hele

Kimliğim değiştirilmiş

El-Temim olmuş Türkmen Kerkük

Hafızalardan kazınmışam...

Baas Baas bağırmışlar partizanca

Kin kusmuşlar yüzüm barabarı

Evimden yurdumdan göçe zorlanmışam...Kollarım kırılmış omuzlarımdan

İşkencelerle yoğrulmuşam...

Gözlerim kan çanağı

Fincan fincan oyulmuşam...

Ölmem yetmemiş kâfire

İp sarılmış cesedime

Sokaklarda dolaştırılmışam...

Cıncık gibi ortalığa saçılmış cism-i bedenim

LİME, LİME DAĞILMIŞAM, GAVİM GARDAŞ, NERDESEN ?Beterin beteri var...

Biri getmiş, ötekiler gelmiş...

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam...

Mavzerler çevrilmiş üzerime

Tetiklere sarılmış Puştlar

Merhamet beklerken, zulüm bulmuşam...

Böyük devletlerin böyük oyunu

Yok etmek Türk'ün soyunu

Çoraplar örülmüş

Çuvallar geçirilmiş başıma

Aslanım; kediye boğulmuşam...Okumak yazmak yok...

Dilim damağıma bağlanmış

Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak...

Başın kaldırıp bakmak

Gözün ucuyla süzmek ne cüret...

Elim ayağıma dolanmış

Oturmam, yürümem, gezmem yasak...

TAŞ KESİLMİŞEM, GAVİM GARDAŞ, NERDESEN ?Di gah gel...

Di gel ölem di gel...

Adına gurban olam di gel...

Alnına kanım çalam di gel...

Bayrağım göğün mavi gülü, ay yıldızım sen...

Yurdum Türkmen eli, can özüm sen...

Soyum sopum Türkoğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen...OOOY MEN ÖLMÜŞEM, GAVİM GARDAŞ, NERDESEN ?

     ANA SAYFAYA DÖN   

KONUNUN BAŞINA DÖN

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=